DRAMMEN: Røkke sovnet inn lørdag på sykehuset i Tønsberg. Selv om hun bodde i Tønsberg de siste årene, bodde hun store deler av livet i Drammen.

Høyre-politikeren var justisminister fra 1981 til 1985 og fylkesmann i Vestfold fra 1989 fram til hun gikk av med pensjon i 2010. Hun var stortingsrepresentant i perioden 1977-1989 og var utdannet jurist.

– Talsperson for svake

Tidligere ordfører i Drammen, Turid Wickstrand Iversen, har kjent Røkke i 30 år, og forteller om et engasjert menneske som brant for rettferdighet og likhet.

– Mona var en stor forsvarer og en talsperson for de som hadde det vanskelig. Hun var en handlekraftig kvinne, som fikk gjort utrolig mye. Hun var den som blant annet fikk plantet inn mange gode holdninger i partiet på 80-tallet, forteller Wickstrand Iversen.

Hun legger til at savnet etter partikollegaen er stort.

– Hun var et fantastisk menneske som alltid, uansett hvor sliten hun var, fant tid til andre. Hun hadde et stort hjerte. Jeg kommer til å savne henne og alle våre gode stunder og samtaler sammen, sier Wickstrand Iversen.

– Sterk politisk stemme

Mona Røkke var den fremste feministen i Høyre på 1970- og 1980-tallet og var toneangivende i definisjonen av partiets politikk, mener Høyre-leder Erna Solberg.

– Hun har hatt en sterk politisk stemme i alle disse årene, og var den fremste kvinnelige politikeren på 1970- og 1980-tallet, sier Solberg.

I 2005 ble Røkke utnevnt som kommandør av St. Olavs Orden.

Mona Røkke ga i 1986 ut selvbiografien «Ingen tid for tårer», som handler blant annet om tiden på Stortinget og i regjering, samt kampen mot kreftsykdommen som rammet henne flere ganger. I boken forteller hun også om oppvekst i Drammen og om tiden som politifullmektig ved Drammen politikammer.

Les mer om Mona Røkke her

LES FLERE NYHETER PÅ DT.NO