DRAMMEN: I går lanserte nemlig ordfører Tore Opdal Hansen (H) de første skissene av hvordan byutviklerne ser for seg en fornying av bydelen som ble bygd opp på 1970-tallet.

LES DENNE SAKEN PÅ URDU HER
LES DENNE SAKEN PÅ TYRKISK

Prosjektet Fjell 2020 ble lansert i 2009 som et ledd i arbeidet med å få bukt med de dårlige levekårstrendene i bydelen og bedring av folkehelsen. Listen over utfordringer er nemlig lang:

Bydelen er ifølge kommunens analyser preget av en opphopning av mennesker med lav inntekt og lav utdanning, særlig blant befolkningen i ungdomsfasen og etablererfasen, at kvinner med innvandrerbakgrunn i stor grad står utenfor arbeidslivet, høy andel diabetestilfeller, at «urovekkende mange barn i bydelen er tilknyttet barnevernet» og at ressurspersoner i etablererfasen flytter ut av bydelen.

LES OGSÅ: To nye flerbrukshaller til Fjell

Attraktiv

De første byggeprosjektene som skal bidra til målene om bedre folkehelse og levekår, er de to nye flerbrukshallene: Den ene på Galterud skole, den andre i tilknytning til Fjell skole.

Videre skal det utlyses en arkitektkonkurranse der oppdraget er å se nærmere på hvordan bydelen kan utvikles videre i forhold til boligutvikling, leke- og grøntarealer, nye gang- og sykkelstier og et mer levende bydelssenter.

– Dette høres kjempebra ut. Det blir mer fristende å bo her i fremtiden, sier Albane Demaj (15) og Merlinda Dresh (15).

De bor begge på Fjell og går på Galterud skole. Gina Tricot og en sportsbutikk står øverst på ønskelisten til de to jentene.

LES OGSÅ: - Ny plan, gamle tanker

– Øke stolthet

Rektor på Fjell skole mener tiden er overmoden for et løft på Fjell, og ønsker i første omgang flerbrukshallen velkommen.

– Men det er helheten som topper kaka, sier han og viser spesielt til planene om å utvikle torget og butikksenteret til levende møteplasser.

– Jeg tror dette vil øke stoltheten og tilhørigheten til innbyggerne, mener han.

I 2001 ble det lansert et tilsvarende løft for Fjell – med 50 ulike tiltak som skulle gjøre bydelen attraktiv for ressurssterke tilflyttere. Så hørte ingen mer.

– Hvordan skal man hindre at Fjell 2020 ikke lider samme skjebne?

– Dette prosjektet er mye tyngre forankret i og med at bystyret har vedtatt at det nå skal satses på Fjell. Vi har nettopp gjennom pengene som nå er satt av vist at vi har gått fra prat til praksis, svarer ordfører Opdal Hansen, som påpeker at prosjektet også foregår i tett dialog med aktører i bydelen.

Blant annet har borettslag samt frivillige lag og foreninger vært med helt fra prosjektstart.
Han håper nå også på drahjelp fra staten:

– Dette er et viktig løft for Fjell. Derfor håper jeg også at staten kjenner sin besøkelsestid og bidrar til samarbeidet vi nå inviterer til – slik de har gjort det i Groruddalen, sier Opdal Hansen.

LES OGSÅ: - Den glemte bydelen

LES MER OM FJELL 2020 HER