DRAMMEN: Biskopen vil ikke legge ned noe som helst. Hun er overfor dt.no krystallklar på at dette spørsmålet ikke er opp til Drammen kommune å avgjøre, men så definitivt er hennes «bord».

– Drammen kommune kan ikke innenfor den nåværende kirkeordningen legge ned noen av de eksisterende kirkene, slår biskopen fast.

LES OGSÅ: Rådmannen ønsker færre kirker i Drammen

Hareide (KrF) mener kirka må få bestemme selv

Leder i KrF, Knut Arild Hareide, mener at Den norske kirke må få muligheten til å ta avgjørelser selv. Han sier at det ikke er opp til kommunen å bestemme hva kirken skal bruke midlene til.

– Kommunen er selvfølgelig med på å påvirke økonomien, men både kirken og trossamfunn generelt, må få styre seg selv, sier han i en kommentar til Drammens Tidende.

Hareide er ikke imot en dialog mellom kirke og kommune.

 – Kirken har selvfølgelig store utfordringer og er avhengig av offentlige midler, men det er ikke kommunens oppgave å bestemme hva de skal bruke midlene til, sier han.

SE VIDEO: Drammensere peker på Bragernes kirke som fin arkitektur

Lover å ikke legge ned kirker

Biskop Riksåsen har svært liten sans for forslaget til drammensrådmann Osmund Kaldheim, som oppfordrer kirken til å vurdere å redusere antall kirkebygg i byen.

Rådmannen gjør dette under henvisning til at mange av kirkene i Drammen er lite brukt og dyre å vedlikeholde.

– Så du kan love at ingen mister kirken sin i Drammen?
– Ja, kirkeloven må følges og uten at den endres er det ikke noe rom for det rådmannen legger opp til, sier Riksåsen.

Biskopen henviser til at besøkstallene i kirkene i Tunsberg bispedømme er gode, uten at hun har tallene for hånden, løpende som hun er mellom en barnehage og et sykehjem – på visitas i en kommune i søndre Vestfold.

Imot sammenslåing av kirkesogn

Laila Riksåsen Dahl er også helt imot sammenslåing av noen kirkesogn i Drammen.

– Loven forplikter kommunen på at det skal være en kirke i hvert sogn. For å legge ned en kirke, må man i så fall endre sognegrenser. Det kommer jeg aldri til å anbefale , sier biskopen.

LES OGSÅ: Færre tror på Gud

Les flere nyheter på dt.no