DRAMMEN: Retten til utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Alle vet hvor viktig skolegang er for barn, for å gi dem lik mulighet til utdanning og deretter jobb.

Likevel har denne kvinnen holdt sine tre barn borte fra skolen i over tre år.

Politiadvokaten på saken stusser over at barnevernet ikke har tatt sterkere grep om saken.

– Dette er svært kritikkverdig. Barn skal være med andre barn og ikke holdes hjemme. Jeg har mange ganger stilt meg spørsmålet om hvorfor barnevernet ikke har grepet sterkere inn i denne saken, hvor mor og barn hadde fast adresse i Drammen over flere år, sier politiadvokat Cathrine Thiis-Evensen.

LES OGSÅ: Over 50 busser rett i kverna

Anmeldte mor

På vårparten 2012 ble moren anmeldt for ikke å ha sendt sine tre barn, som da var sju, ti og tolv år, på skolen.

Hun krevde skoleskyss for barna. Men skyss ble ikke innvilget, da det ikke var grunnlag for det. Dermed holdt hun barna hjemme.

Saken ble sendt til konfliktrådet, men moren møtte ikke opp. Skolen forsøkte å få til en dialog med moren, uten at det lyktes.

Dermed så kommunen seg nødt til å anmelde moren og koble inn barnevernet.

I og med at vi har opplæringsplikt her i landet, ble moren ilagt et forelegg på 10.000 kroner for å ha nektet barna skolegang.

LES OGSÅ: Blåser i bålforbudet

Nekter å betale forelegg

Moren, som tilhører romfolket, har nå tatt med seg barna og flyttet ut av Drammen.

Men selv om familien har flyttet, sender hun fortsatt ikke barna sine på skolen.

Siden kvinnen ikke har betalt forelegget, er hun blitt tiltalt.

Men politiet sliter med å få kontakt med kvinnen og får ikke forkynt innstevningen for henne. Kvinnen er derfor nå etterlyst av politiet.

Kari Benjaminsen, leder avdeling for forebyggende avdeling i Drammens-politiet, hadde en samtale med denne moren da politiet ble koblet inn i saken.

– Ulovlig

– I rettferdighetens navn, for barnas skyld, er det viktig å gi dem mulighet til å få en utdannelse og dermed komme seg inn i samfunnet vårt, sier Benjaminsen.

Rektor ved skolen der barna gikk i Drammen ønsker ikke å kommentere saken.

Han henviser til rådgiver Anne Sofie Portaas i Drammen kommune.

– Disse ungene møtte aldri opp på skolen. Unger har behov for å være sammen med andre unger og oppleve fellesskapet. Det er heller ikke lov å holde ungene borte fra skolen, derfor anmeldte vi moren. Men vi fikk aldri tak i henne. Nå har hun flyttet, uten å gi beskjed, sier Portaas som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Svært uheldig

Barnevernsleder Sidsel Hager i Drammen sier at barn har rett til et skoletilbud, men det er foreldrene som har ansvaret for at barna kommer seg på skolen.

– Dersom foreldrene ikke sørger for at barna kommer seg på skolen eller driver hjemmeundervisning, får ikke barna rettighetene sine oppfylt i forhold til barnekonvensjonen. Dette er svært uheldig for barna, sier Hager.

– Når en mor over flere år ikke sender barna på skolen, burde det ikke da ha vært satt inn noen konkrete tiltak?

– Jeg kan ikke kommentere denne saken konkret. Men på generelt grunnlag kan jeg si at det vil være naturlig at barnevernet samarbeider med skolen og foreldrene. Ett av kommunens virkemidler i slike saker er å gå til en anmeldelse. Og i denne saken har Drammen kommune gått til det alvorlige skrittet å anmelde moren, sier Hager, som på sine tre år som barnevernsleder aldri før har vært borti at kommunen har anmeldt foreldre for å ikke sende barna på skolen.

LES OGSÅ: Slik finner tyven deg