Med en ny app vil DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, guide innbyggerne i landets 20 største byer til mindre brannfarlige alternativer når sulten skal stilles etter en lang kveld, skriver Dagbladet.

– For brukeren er Nattmatapp et nyttig verktøy for å finne nærmeste nattåpne spisested. For DSB er den en kanal for å nå fram med et viktig budskap til unge voksne: Ikke bruk komfyren når du er trøtt eller full, sier avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i DSB.

Det er særlig dem som er fysne på noe å spise etter en fuktig bytur, som bekymrer direktoratet.

– I beruset tilstand bør man ikke lage mat på komfyren. Da er det tryggere å spise på vei hjem eller lage seg noe enkelt hjemme uten å bruke komfyren, sier Hoffstad.