BUSKERUD: Fylkesordfører Morten Eriksrød (H) hadde inntil i dag en årlig godtgjørelse på 803.356 kroner. Etter vedtaket i fylkestinget øker han lønna til 888.960 kroner.

Den prosentvise lønnsøkningen er dermed på 10,7 prosent. Siden godtgjørelsen til alle de andre fylkespolitikerne beregnes ut fra hvor mye fylkesordføreren får, får også de en lønnsøkning som er over dobbelt så høy som de ansatte i offentlig sektor.

80 prosent av statsrådslønn

Det var fylkesvaraordfører Britt Homstvedt (Frp) som fremmet forslaget om at fylkesordførerens godtgjøring til enhver tid skal utgjøre 80 prosent av det et regjeringsmedlem tjener. Hun hadde Høyre og KrF med seg på laget.

– Fylkesordførerens godtgjøring gir ikke rett til tillegg som overtidsbetaling eller betaling for ubekvem arbeidstid. Vårt mål er å sette den så rettferdig og moderat som mulig, sa Homstvedt i fylkestinget.

I tråd med sammenlignbare fylker

Hun viste til at fylkesordførerens godtgjøring ble satt ned fra 845.000 til 803.000 i 2011. Da hadde fylkestinget selv vedtatt fem prosent kutt i godtgjøringen. Etter det har godtgjøringen ikke blitt regulert.

– Høyre, KrF og Frp er opptatt av at godtgjøringen skal være i tråd med det fylkesordføreren i sammenlignbare fylker får.  Vi vil også at den så sjelden som mulig skal være gjenstand for debatt, sa Homstvedt.

Hun hadde også sett på hva fylkesordførere i andre fylker har i godtgjøring. I Rogaland får fylkesordføreren 98 prosent av lønnen til et regjeringsmedlem.

LES OGSÅ: Bryter loven når de bevilger seg selv penger

Fra 13. til niendeplass

Homstvedt nevnte også Hordaland (91 prosent), Telemark (89,3 prosent),  Møre og Romsdal (89 prosent), Sogn og Fjordane (83,5 prosent), Akershus (80 prosent), Østfold (75 prosent) og Vestfold (74,4 prosent).

– Buskerud ligger nå på 13. plass med 72 prosent av et regjeringsmedlems lønn, argumenterte Homstvedt.

En økning til 80 prosent av statsrådslønn, vil ifølge fylkesvaraordføreren bringe Buskerud opp til en niendeplass.

Ville gi fem prosents økning

Venstre og Senterpartiet ønsket som tidligere signalisert en mer moderat lønnsøkning for fylkespolitikerne. Gruppeleder for Venstre, Helge Stiksrud, fremmet et eget forslag på vegne av de to partiene.

– Vi foreslår å gi et tillegg for 2012 på fem prosent. Ny godtgjøring blir da 843.000 kroner, sa han.

Venstre og Sp foreslo at ordførerens godtgjøring framover skulle justeres i takt med generell lønnsutvikling.

LES OGSÅ: Skulle kutte, men økte lønnen

Gjelder fra 1. januar 2012

– Vi er ikke ansatt. Det er frivillig å være fylkespolitiker. Vår godtgjøring skal ikke skal bindes mot annen avlønning, som for eksempel ansatte i fylkeskommunen, sa Stiksrud.

– Vi er ikke ansatt. Det er frivillig å være fylkespolitiker.

Forslaget fikk kun støtte fra Arbeiderpartiets representanter. Dermed ble det flertall for forslaget til Høyre, Frp og KrF, og fylkespolitikerne i Buskerud kan se fram til å få etterbetalt 10,7 prosents lønnsøkning fra 1. januar 2012.

Betaler tilbake ulovlig etterbetaling

Britt Homstvedt fremmet også forslag om at den ulovlige etterbetalingen av honorar for 2011, skulle betales tilbake. Det var samtlige partier enige i.

– Vi har ikke det med i forslaget vårt. Vi har vi tatt for gitt at uriktig utbetaling skal tilbakebetales, sa Helge Stiksrud.

Hva mener du om politikernes lønnsøkning? Si din mening i kommentarfeltet under!