"Det er en begivenhet i byen vår, når Minhaj Ul Quran Internasjonal Drammen fredag og søndag markerer byggestart for sin moské på Fjell.  Dette bekrefter Drammen som en internasjonal by, der religionsfriheten skal ha gode levekår."

Dette skriver prost i Drammen, Øystein Magelssen, i en pressemelding.

- Hvis vi mener alvor med å være en flerkulturell by, må vi gi de forskjellige kulturene steder der de kan leve ut sin kultur og religion, sier prosten til dt.no.


Han mener at for mange mennesker, også på Fjell, er tilhørigheten til et trossamfunn viktig for menneskers tilhørighet til et trossamfunn viktig for deres menneskelige utvikling. Derfor er det viktig at de nå får et nytt samlingssted.

- Og så er det jo ikke mange steder i Norge det er bygget en moské tidligere, sier han.

Magelssen påpeker at det tok riktignok over tyve år fra deres søknad om byggetillatelse ble levert, til tillatelsen endelig forelå, og han mener at i denne perioden har det skjedd en positiv utvikling i retning av større allmenn erkjennelse av menneskets åndelige behov og den enkeltes rett til trosutøvelse i vårt samfunn.

Senest i fjor var det usikkert om når moskéen skulle bygges.

Prosten understreker at det gjennom flere år er blitt etablert en tillitsfull kontakt og gode eksempler på konstruktivt samarbeid mellom islamske forsamlinger og menigheter i Den norske kirke i Drammen. Dette er av vesentlig betydning i arbeidet for flerkulturell forståelse, og i bestrebelsene for å skape gode allmenne levekår i byen, preget av forsonlig samhørighet og kreativt mangfold.

LES OGSÅ: Ja til super-moské på Fjell

- Jeg hilser med glede og forventning, den nye moskéen på Fjell velkommen i vårt ”nabolag”! skriver han på slutten av pressemeldingen.