DRAMMEN: Ida Frenvik Sveen kunne gjerne tenke seg å komme tidligere hjem etter en tur på byen.– Hvis skjenketidene blir redusert kan vi heller dra tidligere ut og avslutte kvelden før. Det kunne jeg gjerne tenke meg, selv om sikkert mange av vennene mine er uenige, sier hun.

Men i en spørreundersøkelse gjort blant Drammens Tidendes lesere deler flertallet Sveens syn. Nærmere 60 prosent av de spurte ønsket å redusere skjenketiden med én time, fra klokka 03 til klokka 02. Nesten dobbelt så mange støtter innstramming av skjenketidene, som de som er imot.

LES OGSÅ: Vil ha selvbestemte skjenketider

Støtter politiet

Politiet i Drammen har ivret for at byen stenges tidligere enn klokka 03, som i dag. Likevel vedtok bystyret i Drammen i sommer å fortsette med skjenketider som før.

Ordenssjef ved Drammen politistasjon, Dag Ebbestad, er glad for å ha folket på sin side.

– Det er bra at majoriteten har forståelse for våre synspunkter og anerkjennelser, sier han.

Ifølge tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), vil en time kortere skjenketid føre til 17 prosent mindre vold. Studien baserer seg på data fra 18 norske byer som har utvidet eller innskrenket tappetidene de siste årene. Det kjenner Ebbestad seg igjen i.

– Politiet i Kongsberg har fått en helt ny hverdag etter at skjenketiden ble strammet inn for noen år siden, sier han.

LES OGSÅ: Vil bekjempe overskjenking

– Matt av Frp

Fremskrittspartiet (Frp) foreslo nylig en prøveordning hvor utestedene selv får bestemme når de skal avslutte alkoholserveringen. Det har Ebbestad lite til overs for.

– Jeg blir litt matt av Frps forslag. Vi ser allerede at uforholdsmessig mye ressurser på å håndtere et mindretall av dem som lager bråk på fylla på Bragernes torg. Hvis i tillegg forslaget til Frp realiseres vil beredskapen og ressursmangelen forverres ytterligere, mener Ebbestad.

En som ikke deler politiets syn er Hilde Solheim. Hun er reiselivsdirektør med ansvar for uteliv i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

– Politiets oppgave er å prioritere ressurser der det er behov, og være til stede. Ser man utenfor landegrensene er klokka tre tidlig å stenge for nattklubber, det bør politiet kunne håndtere, sier Solheim.

Reiselivsdirektøren er ikke veldig overrasket over at flertallet vil stenge byen tidligere enn i dag, men sier dette kommer av liten kunnskap om sammenhengen mellom alkohol og voldsepisoder.

LES OGSÅ: Ap stopper ikke skjenkingen klokken 02

– Folk tror at åpningstider og vold er det samme. Mange er ikke på byen selv, men leser om episoder i avisen og har en mening. Bestemoren din synes helt sikkert at utestedene bør stenges tidligere, sier Solheim.

Ønsker differensiering

Hilde Solheim synes Frps forslag om at utelivsaktørene selv får bestemme hvor lenge de ønsker å servere alkohol kan være en god idé.

– Det er dumt å kaste ut alle klokka tre. Jeg mener differensierte åpningstider er veien å gå, men da sammen med strengere krav til stedene som skal ha de seneste åpningstidene, sier hun.

Solheim mener et tett samarbeid mellom politi, kommune og bransje er mer effektivt mot bråk på byen enn åpningstider. Dessuten bør det stilles mer omfattende krav til serveringsstedenes vakthold, opplæring og internkontroll. Utestedene må for eksempel kunne vise at de har et godt system for å hindre overstadig fulle personer i å få servering. Solheim peker på at differensierte åpningstider ikke er det samme som at alle utestedene skal ha lengre åpningstider.

LES OGSÅ: Opprettholder dagensskjenketider

– Flertallet av serveringsstedene har ikke behov for å ha åpent til tre. Vakthold er dyrt, og da er det begrenset hvor mange steder som kan drive sent.

Strengest i Øvre Eiker

Spørreundersøkelsen om Drammens skjenketider er gjort blant beboere i Drammen, Lier, Røyken, Øvre Eiker og Nedre Eiker.

Beboerne i Øvre Eiker er mest positive til å stoppe serveringen klokka 02. Her støtter over 70 prosent tidligere skjenkestopp, mens bare 10 prosent er imot.
I andre enden av skalaen er Røyken, hvor halvparten ønsker kortere alkoholservering, mens 37,5 prosent er uenige i at kranene bør stenges tidligere.

LES FLERE NYHETSSAKER