DRAMMEN: Hva blir så forskjellen om Drammen styres av Tore Opdal Hansen eller Masud Gharahkhani?

Vi har gitt dem noen nøkkelspørsmål. Les Tore Opdal Hansens svar her:

Din programerklæring for Drammen?

Jeg vil at Drammen skal være blant landets mest spennende og trygge byer å bo i også for de som trenger kommunens hjelp i hverdagen. Vi skal ha en trygg eldreomsorg, fortsette den store satsingen på skole, legge til rette for et blomstrende kulturliv og ha spennende arbeidsplasser. Utviklingen i Drammen de siste årene har vært fantastisk, og den ønsker vi fortsetter, men det aller viktigste for meg, er at kommunen er der for de som trenger den mest.

Byens største utfordring?

Det er å legge om til å bli mer klimavennlig og samtidig takle sterk vekst. Vi samarbeider med de omkringliggende kommunene om en helhetlig areal- og transportplanlegging i Drammensområdet. Trafikken øker og vi må tenke grønnere enn vi gjør i dag.

Hva vil du gjøre med det?

Jeg vil gjøre Drammen grønnere gjennom å legge bedre til rette for kollektivtrafikken og bruk av den, samtidig som jeg vil tenke helhetlig rundt areal- og transportutvikling i Drammen og omegn. Det er grunnen til at vi søker å samarbeide om nettopp dette i prosjektet Buskerudbyen. Dammen er også med på og vi må følge opp Regjeringens satsing gjennom Fremtidens byer som også har tre andre fokusområder på miljøsiden - utover areal- og transport.

Bør bybrua stenges permanent for biltrafikk?

Den skal stenges en periode for biler pga. teknisk oppgradering. Strømsø Torg er ikke lenger trafikkmaskin. Det vil bli redusert trafikk på bybrua. Hvor redusert trafikken blir, skal bystyret avgjøre. Kanskje bare for kollektivtrafikk og de myke trafikkantene?

Hvilke deler av omsorgstjenesten bør privatiseres/konkurranseutsettes?

Hverken privatisering eller kommunalisering er et selvstendig mål for meg. Det å kunne gi best mulig kommunale tjenester er målet. Vi skal ha best mulige omsorgstjenester slik at alle i Drammen føler seg trygge på at de får et godt tilbud. Det må være høy kvalitet på tjenestene og folk må ha mulighet til å velge selv. Innen hjemmehjelpen har eldre i Drammen rett til å velge mellom flere leverandører - både kommunen og to andre firmaer. Det er konkurranse på kvalitet og det er bra.

Hvor mye bør bevares av ”gamle Drammen”?

Som konservativ er den gamle setningen til Edmund Bruke en inspirasjon for meg: ”forandre for å bevare”. Vi må ta vare på sjelen til Drammen, samtidig som vi tør å tenke nytt. Det blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle, selv om noen strøk og bygg er ”hellige”.

Fjordbyplanene i Lier – hvordan stiller du deg til det?

Jeg syns det er flott at Lier har visjoner for utvikling rundt Drammensfjorden. For meg er det viktig at det er en helhet i utviklingen av hele regionen, og at vi snakker sammen om hva som vil være best for hele området. Det både med tanke på byutvikling, infrastruktur og næringsliv. Utbygging på Lierstranda vil lage like mye trafikk som det er til/fra Konnerud i dag inn mot Drammen. Det viser litt av utfordringen vi må løse sammen.

LES OGSÅ: Enighet om Lierstranda.

Hvordan vil du lokke flere kreative mennesker til byen?

Det hjelper mye å tilby bosetting i en så fin by som Drammen har utviklet seg til å bli. Med fine boområder, et pulserende sentrum og et rikt kulturliv.

Hvordan skal Drammen bli en studentby?

Studentene i Drammen må ha gode valgmuligheter innenfor studieprogrammer, studentboliger og fritidstilbud. Vi er på god vei gjennom å ha etablert Papirbredden kunnskapspark og byggingen av studentboliger. Jeg kommer til å jobbe for å få flere studieplasser til Drammen. Stoltenberg-regjeringen bevilger ikke penger slik de har lovet til husleie for høyskolen, derfor gjør vi det i Drammen kommune. Jeg tror det å utvikle Drammen som en god studentby er mye av nøkkelen for å beholde de kloke hodene i byen. Interessante steder tiltrekker seg interessante mennesker som igjen tiltrekker seg interessant næringsliv. Vi har allerede god dialog med både BI og Høyskolen i Buskerud, og jeg kunne tenke meg å ha enda bedre dialog med studentene, slik at de kontinuerlig kan gi oss innspill på hvordan Drammen kan bli en mer levende studentby.

Kan du på sparket komme på en nyskapende idé for byen?

Politikk er en kontinuerlig prosess også for å få frem nyskapende ideer. Fjell 2020 og 1824 er eksempler på det og saker jeg tok initiativ til. Nå skal vi i gang med et program for å rekruttere kunnskapsbedrifter til byen vår. Som folkevalgt bruker jeg politiske saker til å lansere nye ideer. Østlandet kunne trenge et teknisk universitet som NTNU i Trondheim og Drammen kunne være en klok plassering i forhold til Oslo og teknologistedene Kongsberg og Horten. Det er ikke lansert enda.

Hva vil du helst ikke skal bli valgkamptema?

Jeg vil helst ha en ryddig valgkamp med fokus på de viktige politiske sakene som eldreomsorg, skole og byutvikling. Jeg håper ikke skittkasting og tom retorikk blir hovedfokus. Usannheter ønsker jeg ikke som tema i valgkampen.

Ville du sendt barna dine til en skole med 80 prosent minoritetsandel?

Ja

Hvilke region(er) er Drammens hovedkonkurrenter?

Jeg har mer tro på samspill med andre regioner enn å sette dem opp mot oss, derfor søker vi samarbeid både innover mot Oslo og nedover i Vestfold, men Gardermoen-området er kanskje vår konkurrent.

Din vurdering av Gharahkhani?

Arbeiderpartiets kandidat er jo ny i Drammen og således ukjent i det lokalpolitiske miljøet. Jeg kjenner ikke så godt til ham, men har inntrykk av at han er ivrig og engasjert. Når han er ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet så har jeg stor respekt for det. Det er et stort og mektig parti.

Les Gharahkhanis svar her. 

Hva synes du om svarene? Diskuter her.