DRAMMEN: I går skrev Drammens Tidende om kirkeskolen som Bragernes menighet og Konnerud menighet arrangerer ved fire barneskoler i Drammen.

Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund reagerte på en innbydelse som var sendt til alle 2.-klassinger på Bragernes skole. Det å tro på Gud ble koblet opp mot god psykisk helse.

Nå viser det seg at kirkeskolen som drives i SFO-tida i skolens lokaler kan være i strid med et vedtak i Stortinget.

LES OGSÅ:- Bryter med menneskerettighetene

Skille skole og kirke

I forbindelse med avviklingen av kristendomsundervisningen i skolen, vedtok Stortinget i 2003 å gi Den norske kirke penger til trosopplæring.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen satte som krav at trosopplæringen bare kunne gjennomføres i skolens eller skolefritidsordningens lokaler etter at skoletid/arbeidstid var slutt. Altså ikke i SFOs åpningstid slik det skjer i Drammen.

Det bekrefter Rolf Reikvam, som satt på tinget for SV og da vedtaket ble fattet var leder for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

– Intensjonen var å skille skolens og kirkens aktivitet. For meg så var det helt avgjørende å få til det skillet for at gruppen min (SV) skulle gå inn for penger til trosopplæring, sier Reikvam i dag.

OK for regjeringen

Men da Drammens Tidende tok kontakt med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i går, mente de at vedtaket om at trosopplæring skulle holdes utenfor SFOs åpningstid, bare gjaldt da det var penger bevilget gjennom staten.

– Kirken blir finansiert av både statlige, kommunale og innsamlede midler. Og vi kan ikke uttale oss som følge av trosopplæringsmidler som ikke blir bevilget av staten, sier Tom Rafoss, leder av kirkeavdelingen i departementet.

Drammens Tidende har fått opplyst at de to kirkeskolene som Bragernes og Konnerud menighet driver, ikke finansieres av statlige trosopplæringsmidler og at praksisen da er grei, ifølge regjeringen.

Kunnskapsdepartementet hadde heller ingenting å utsette på praksisen.

– Rar tolkning

Men Rolf Reikvam, som da vedtaket ble fattet var ansvarlig lovgiver, reagerer.

– Det er en rar tolkning! Å skille mellom hvor pengene kommer fra blir kunstig. Her bør en følge opp det Stortinget sa den gangen. Kirken bør også innse at det vil være klokt å bruke andre lokaler, mener Reikvam.

Men han mener i dag også at Stortinget bør endre på den innstillingen han i 2003 sto bak.

– Jeg mener at det bør være mulighet å ha et tilbud om kirkeskole, og tilsvarende tilbud for andre trossamfunn, i SFO-tida. Men det bør skje i kirkens lokaler og ikke på skolen, presiserer han.