Religiøse ledere på skolebenken

Diakon Gudrun Klingsheim i Nedre Eiker kirke, Shan Nalliah fra Drammen Hindu Kultursenter, Arne Kittang fra Baha´i-samfunnet og Noor Ahmad Noor fra Minhaj UI Quran International Drammen bruker kursene for religiøse ledere til å bli bedre kjent med hverandre og hverandres religion.

Diakon Gudrun Klingsheim i Nedre Eiker kirke, Shan Nalliah fra Drammen Hindu Kultursenter, Arne Kittang fra Baha´i-samfunnet og Noor Ahmad Noor fra Minhaj UI Quran International Drammen bruker kursene for religiøse ledere til å bli bedre kjent med hverandre og hverandres religion. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Drammen: Hver onsdag i april har religiøse ledere fra Den norske kirke, Frelsesarmeen, Human-Etisk Forbund, muslimske- og hinduistiske trossamfunn og Baha"i-samfunnet samlet seg til felles kurs. Temaet har vært de religiøse ledernes samfunnsansvar i et flerkulturelt samfunn.

Planla i ett år

Bakgrunnen for kursrekken er imamsaken fra i fjor sommer.

En imam på Fjell ble pågrepet og siktet for vold mot koranskolebarn. Saken ble senere henlagt fordi politiet ikke klarte å påvise at det var skjedd noe straffbart.

Saken resulterte imidlertid i et dialogmøte mellom ulike religiøse trossamfunn, politi og innvandrerorganisasjoner. Dette møtet munnet igjen ut i et ønske om kursing av religiøse ledere.

Drammen kommune, Buskerud innvandrerråd, Drammen minoritetsråd og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) tok oppfordringen på strak arm.

– Vi har jobbet nesten ett år med å finne en felles plattform og et kursopplegg, sier Ivar Flaten, sogneprest i Fjell kirke og sekretær i DOTL.

Fjerne fordommer 

Onsdag denne uken var temaet for kurset pedagogikk.

– Utgangspunktet er hvordan man lærer bort og formidler tro, forklarer Sidsel Hager, prosjektleder i Drammen kommune.

De andre kurskveldene har temaet vært blant annet vold, skadevirkninger av vold og hva som skjer med barn som er vitne til vold. Både politiet og barnevernet har dessuten fortalt om hvordan de jobber.

– Jeg er her for å lære mer om samfunnet i Norge, sier Shan Nalliah fra Drammen Hindu Kultursenter.

Ved siden av ham sitter Arne Kittang fra Baha"i-samfunnet. Han er også styreleder i Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Kittang presiserer at målet med kursene er å bidra til samarbeid, forståelse og kompetanseheving.

– For å skape forståelse og fjerne fordommer, trenger vi kunnskap om hverandre, sier Kittang.

Diakon Gudrun Klingsheim i Nedre Eiker kirke nikker.

– Vi har mye å lære av hverandre, mener hun.

60 menigheter invitert 

Shan Nalliah tror og håper på fremtidig vennskap og samarbeid på tvers av religiøs tilhørighet.

– Jeg kommer til å ta med meg det jeg lærer her på kurset til menigheten. Jeg håper vi alle kan være venner og møtes for å lære om hverandre, sier Nalliah.

Ledere i rundt 60 menigheter i drammensområdet ble invitert til kursrekken. 20 meldte seg på.

– Vi håpet på litt flere deltakere, men vi er veldig godt fornøyd med sammensetningen av religiøse ledere, sier prosjektleder Sidsel Hager.

Fire av fem kurs er nå gjennomført. Siste kurskveld om veien videre er 5. mai.

Forteller om politiet

Politiet har vært sentrale i kursopplegget for de religiøse lederne.

Kari Benjaminsen, leder for forebyggende avdeling ved Drammen politistasjon, sitter i arbeidsgruppen som har planlagt kursrekken for de religiøse lederne og deltar selv på alle kursene.

– Det er viktig at politiet blir kjent med religiøse ledere, sier Kari Benjaminsen.
Hun har fortalt kursdeltakerne om politiets rolle i Norge, og om prosjektet «Trygghet og tillit».

– Vi er opptatt av at ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn skal bli trygge på politiet. Mange har et anstrengt forhold til politiet i hjemlandet, sier Benjaminsen. 

Artikkeltags