Røde tall for sykehuset allerede

– Det må ikke bli sånn at Drammen sykehus får lov til å bruke for mye, mens de andre må spinke og spare, sa styremedlem Brit Helen W. Bøhler (foran). Det var adm.dir. Nils Fr. Wisløff (t.v.) og styreleder Torbjørn Almlid i Vestre Viken enig i.

– Det må ikke bli sånn at Drammen sykehus får lov til å bruke for mye, mens de andre må spinke og spare, sa styremedlem Brit Helen W. Bøhler (foran). Det var adm.dir. Nils Fr. Wisløff (t.v.) og styreleder Torbjørn Almlid i Vestre Viken enig i. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Drammen sykehus er fullstappet av pasienter. Samtidig er det for mange ansatte.

DEL

DRAMMEN: Hvert fall i forhold til budsjettet. Bare i januar brukte sykehuset 5,3 millioner for mye. Mesteparten av overforbruket gikk til lønn til dem som jobber der.For mange ansatte

– Bemanningen er for høy. Samtidig har vi avvik på innleie fra eksterne vikarbyråer, sa økonomidirektør Ørjan Sandvik under gårsdagens styre-møte i Vestre Viken.

Han kunne likevel fornøyd presentere januarresultatet for hele Vestre Viken:

– Vi skal ha et overskudd på ti millioner kroner hver eneste måned. Nå er vi 0,4 millioner bak det.

Hvis helseforetaket klarer budsjettet, vil det stå 120 millioner kroner på konto ved utgangen av 2014. Pengene skal brukes på sårt tiltrengte investeringer i bygg og utstyr.

– Men da er vi helt avhengig av at Drammen leverer som de andre sykehusene, sa Sandvik.

LES OGSÅ: Vil løfte tomten ut av flomområdet

Mindre vikarbruk

Ingeborg Sivertsen fra Kongsberg og Geir Kåre Strømmen fra Hol møtte som styremedlemmer for første gang i går.

– Bemanningen ved Drammen sykehus sies å være for høy. Samtidig leies det inn for mange vikarer. Hvordan kan det ha seg? undret Sivertsen.

For lav grunnbemanning, var svaret fra viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll:

– Drammen har hatt den laveste grunnbemanningen av alle våre somatiske sykehus. I 2014 er den økt, og det vil forhåpentligvis føre til at man slipper å leie inn så mange vikarer.

LES OGSÅ: Ulovlig å bygge sykehus på Brakerøya

Trenger avlastning

Samtidig som diskusjonen om hvor det nye sykehuset bør ligge, strømmer pasientene til høyblokken. Stadig flere pasienter i Vestre Viken kommer til Drammen for behandling.

Drammen er sprengt og må avlastes for ikke å revne helt

– Vi som jobber i Drammen gjør så godt vi kan. Vi har mange komplekse pasienter, som ikke nødvendigvis er de mest lønnsomme, sukket styremedlem og lege Harald Bergan.

LES OGSÅ: - Ytterkollen er bedre enn Brakerøya

- Drammen er sprengt

Sykepleierforbundet mener det bør være mulig å overføre pasienter fra Drammen og til de andre sykehusene i Vestre Viken hvis de har ledig kapasitet

– Drammen er sprengt og må avlastes for ikke å revne helt, sier ansattrepresentant i styret, Hilde Kr. Arnesen.

Både hun og leder i Sykepleierforbundet i Buskerud, Linda Lavik, er bekymret for pasientene:

– Hvem skal ta seg av dem når sykepleierstillinger holdes ledig? Vestre Viken må utnytte kapasiteten bedre uten å ta ned bemanningen, mener Lavik.

LES OGSÅ: Scorer dårlig på barselomsorg

Artikkeltags