DRAMMEN: Spørsmålet stiller den svært erfarne barnevernadvokaten Rune Selbo i Sandvika etter sitt møte med barnevernet i Drammen.


– Dette er sjokkerende. Jeg har jobbet mot så mange barnevernstjenester over hele landet, og aldri opplevd noe sånt. Jeg er bekymret for om rettssikkerheten til barna blir ivaretatt.

Bestemte samvær selv

Advokaten representerer en mor som i Fylkesnemnda for sosiale saker var tilkjent fire samvær i året med barnet sitt, som bor i fosterhjem. To samvær er nok, svarte saksbehandleren da Selbo etterlyste samværsplan i tråd med nemnd-vedtaket.

Saksbehandleren nektet å gi advokaten dokumenter, fordi moren ikke hadde omsorg for barnet.
Det fikk hun i tingretten i juni, fordi livssituasjonen var radikalt forbedret.

 

Jeg er bekymret for om rettssikkerheten til barna blir ivaretatt.
Advokat Rune Selbo


Men den rettskraftige tingrettsdommen gjorde ikke inntrykk på saksbehandleren. Tross flere purringer fikk ikke advokat Rune Selbo saksdokumentene, og han fikk ingen respons på kravet om utvidet samvær.

– En saksbehandler som spiller enmannsorkester i reneste Ludvig XIV-stil, kommenterer advokat Selbo.

LES OGSÅ: Under lupen neste år

 

Besvarte klagebrev selv

Til slutt fikk han nok. Advokaten sendte klage til barnevernlederen og ba om bytte av saksbehandler for klienten sin.

Og hvem besvarte brevet? Jo, saksbehandleren. «Saksbehandler har tatt opp ditt ønske om saksbehandlerskifte med leder. Leder delte ikke ditt synspunkt om manglende objektivitet i saken, slik at det blir ikke saksbehandlerskifte på det nåværende tidspunkt», skrev saksbehandleren til advokaten.

Advokat Selbo fikk hakeslepp, for å si det mildt.

– Helt utrolig, sier advokaten.


En saksbehandler som spiller enmannsorkester i reneste Ludvig XIV-stil.
Advokat Rune Selbo


I dette brevet fikk han endelig saksdokumentene, men fremdeles var ikke sak om utvidet samværsrett oversendt Fylkesnemnda. Barnevernet har plikt til å gjøre det senest tre måneder etter at kravet settes fram.

Fristen gikk ut 11. november.

LES OGSÅ: Barnevernet får hard kritikk fra tidligere ansatte

Uvitende leder

Selbo skrev et nytt brev, denne gang stilet til virksomhetsleder for Senter for oppvekst, Sire Myhre Haug. Dette brevet er datert 10. november, og advokaten gjentar at hvis barnevernet ikke ordner opp straks, vil han sende saken til Fylkesmannen og be om tilsyn.

Sent på ettermiddagen 14. november ble advokaten oppringt av det han trodde var barnevernleder, siden han hadde stilet klagen dit. Men ifølge barnevernleder Sidsel Hager var det fagleder som kontaktet advokaten.

Fagleder kjente ikke til advokatens tidligere brev med anmodning bytte av saksbehandler.

LES OGSÅ: Slår alarm om barnevernet

– Ikke enestående

Advokat Rune Selbo tror ikke den måten han og hans klient er behandlet på av denne saksbehandleren er enestående.

– Men om dette gjelder en enkeltsaksbehandler, eller om det dreier seg om en ukultur, vet jeg jo ikke, sier Selbo.