Gå til sidens hovedinnhold

Skeptiske til størrelsen

Artikkelen er over 10 år gammel

Minst 36 private boliger må rives for å gjøre plass til nytt sykehus. Det er politikere fra flere partier skeptiske til.

DRAMMEN: For stor tomt og for mange hus som må rives. Det er ankepunktene til mange av byens politikere.

[Facebook-knapp]

De stiller spørsmål ved om Vestre Viken virkelig trenger 100 mål for å bygge nytt sykehus.

– Det beste er å bygge det på Sundland, men skal man presse det ned på Bragernes, kan man klare det på et mindre areal, mener Ulla Nordgarden.

Hun er gruppeleder for Venstre, og kommer til å fremme flere forslag når formannskapet skal behandle saken på tirsdag. Blant forslagene vil være at bevaringsverdige bygninger skal vernes.

LES OGSÅ: Bærum kan få psykiatrien

Arealer i nærheten

– I tillegg vil vi fremme forslag om at man må se på hvilke arealer kommunen disponerer i nærheten av sykehuset, sier Nordgarden.

Samlokalisering av somatikk og psykiatri er én av grunnene til at et nytt sykehus trenger nesten dobbelt så stor tomt som dagens sykehus disponerer. Nordgarden stiller spørsmål ved hva samlokalisering innebærer.

– Betyr det at man må kunne ta heisen mellom somatikk og psykiatri eller kan det være noen hundre meter å gå? Venstre vil ha psykiatri i Drammen, men alt trenger ikke nødvendigvis å ligge på samme sted, sier hun.

– Alle vet at man ikke kan lage omelett uten å knuse egg. Men vi vil knuse færrest mulig egg.

Også KrFs gruppeleder, Odd Gusrud, har satt spørsmålstegn ved om samlokalisering er nødvendig.

– KrF mener Blakstad er et nydelig område der psykiatriske pasienter kan ha det langt bedre enn midt i byen, har han tidligere uttalt til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Baumann ga sykehusrefs

Har ikke bestemt seg

I Frp sliter mange med tanken på at 94 eiendommer må eksproprieres hvis sykehuset skal utvides. Det er særlig de 36 private boligene som er problematiske.

– Det foregår en prosess internt i partiet. Vi er ikke helt i mål foreløpig, sier Frps gruppeleder Jon Helgheim.

– Betyr det at dere er uenige?
– Vi har en veldig god dialog internt. Alle ser at det er gode argumenter både for og imot. Men det er nok riktig å si at vi er noe avventende til rådmannens innstilling, svarer Helgheim.

Frp skal ta en endelig avgjørelse på sitt gruppemøte i kveld.

LES OGSÅ: - Drammensmafiaen med skjult agenda

Må knuse egg

I likhet med Venstre ønsker også SV å bevare de verneverdige husene i sykehusets nabolag. 17 bygninger innenfor det aktuelle området har en eller annen form for vernestatus. SV kommer likevel til å støtte rådmannens innstilling om å ønske et nytt sykehus velkommen i Drammen.

– Men vi stiller spørsmål ved om det er nødvendig å tenke i et 40 årsperspektiv. Det må vurderes nøye om det virkelig er behov for å rive så mange hus, sier gruppeleder Sadi Emeci.

– Alle vet at man ikke kan lage omelett uten å knuse egg. Men vi vil knuse færrest mulig egg.

LES OGSÅ: Store kutt i Vestre Viken