Hvert år er det mange elever som ikke dukker opp til skolestart. Hvor mange de er eller hvorfor de uteblir, er det ingen som har full oversikt over.

Kunnskapsdepartementet bekrefter at det verken eksisterer statistikk eller overordnede retningslinjer for hvordan ansatte i skolen skal forholde seg til ugyldig fravær fra undervisningen. Hver enkelt skole må ta affære når pultene står tomme.

– Hvert år er det mange barn som uteblir, uten at det er gitt gyldig fraværsårsak. Per i dag er det en masse antakelser rundt årsaker og konsekvenser. Vi ønsker oss statlige retningslinjer for hvordan skolene skal opptre. Dessuten er det uhyre viktig å kartlegge og få full oversikt over omfang og årsaker. Uten systematisk registrering kan vi ikke gripe skikkelig tak i problemet, sier leder Loveleen Brenna i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til NTB.

LES OGSÅ: «Tvillingskole» i Vestfossen

Tar utfordringen

Konfrontert med problemstillingen tar kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) utfordringen på strak arm:

– Jeg tar dette på alvor og vil snakke med Foreldreutvalget om hvordan vi skal ordne dette, sier hun til NTB.

– Alle barn har rett til skolegang. Det er mulig det er behov for å stramme opp foreldre litt når det gjelder forståelsen av hvor mye barn taper hver dag de ikke er på skolen, sier Halvorsen.

Brenna mener mangelen på oversikt fører til urettferdig stempling av foreldregrupper:

– Barn som uteblir ved skolestart er blitt sett på som et typisk innvandrerproblem, men nå ser vi at dette gjelder alle samfunnsgrupper.

Egne rutiner

Ved Fjell skole i Drammen er det hvert år et titall elever som ikke møter til skolestart.

– Vi har ikke blitt forelagt noen retningslinjer for hvordan det skal håndteres, men vi har våre egne rutiner, sier rektor Jan Moen.
Han har vært i skolen siden 1974, som rektor siden 2001.

– Vi kontakter familiene for å se hvorfor barna ikke møter til undervisning. Vi opplyser om opplæringsplikten og om at barna deres taper mye på å ikke følge undervisningen. En sjelden gang finner vi ikke familien, og da melder vi saken videre til de rette myndigheter, sier Moen.

Sårbare

Mellom 70 og 80 prosent av elevene ved Fjell har minoritetsbakgrunn, og barna som uteblir tilhører ofte denne andelen.

– Årsaken er definitivt ikke at deres foreldre er mindre opptatt av barnas utdanning. Oftest har de ikke vært klar over at de må melde fra, sier Moen.

Han er skeptisk til båstenkningen rundt disse elevene:

– Dette handler om individer, og vi må behandle hver sak for seg. Minoritetsspråklige er ofte sårbare når det gjelder hovedårsakene til fravær, som kommunikasjonssvikt og problemer med å komme seg tilbake etter ferien.

Det er i år ventet at flere pakistanske familier som har besøkt hjemlandet vil ha vanskeligheter med å komme til Norge på grunn av flomkatastrofen i landet.

Tar affære

Skolesjefen i Stavanger kommune og barnevernet utarbeidet for tre-fire år siden en lokal prosedyre for ugyldig fravær.

– Det var et klart behov for retningslinjer. Nå er det til enhver tid klart for skolene hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hva som er neste skritt hvis en elev uteblir fra undervisningen uten gyldig fraværsgrunn, sier Gundersen.

– Det er uhyre viktig at det ikke er tvil om hvem som til enhver tid har ansvaret i en sak. Hvis ikke risikerer man at barn ikke får opplæringen de har krav på. Har foreldrene takket ja til skoletilbud fra oss er det vårt ansvar å ivareta opplæringsplikten. (©NTB)