DRAMMEN: Den voldsomme veksten gjør at selskapet ikke lenger får plass i sine eksisterende lokaler på Rundtom.

ULOBA har nå en omsetning på 700 millioner, 100 ansatte i egen administrasjon og arbeidsgiveransvar for cirka 6.000 assistenter over hele Norge. Handikapgiganten håper å bli enda større. De har dessuten opparbeidet seg et reservefond som har vokst fra 1,5 millioner kroner til 82 millioner kroner på ti år.

Kjøpte tomt for 43 mill.

Det foregår nå en politisk kamp for å rettighetsfeste BPA. Hvis alle funksjonshemmede får rett til BPA, kan ULOBA få langt flere kunder. En av ULOBAs næreste allierte i denne kampen, er Aps parlamentariske nestleder, Martin Kolberg.

Hans barnebarn har, som Drammens Tidende har skrevet om tidligere, en av Norges mest omfattende BPA-ordninger.

Men uansett hva som skjer politisk, skal ULOBA bygge Gulskogen Park på Arbojordet. Tomten ble kjøpt for 43 millioner kroner i 2010.

– Det er vanskelig å finne lokaler som er godt nok tilrettelagt for ULOBAS mange ansatte med funksjonsnedsettelser, forteller prosjektleder for Gulskogen Park, Knut Flaaum.

I tillegg til spesielt tilrettelagte kontorlokaler, vil ULOBA bygge kurs- og konferansesenter, kanskje med et hotell, boliger og en barnehage.

Skal ikke være getto

– Visjonen er å utvikle eiendommen til et nasjonalt forbildeprosjekt og utstillingsvindu for politikken vi kjemper for; nemlig full inkludering og likestilling, sier styreleder Jan Kåre Stura og inviterer til en skandinavisk design- og arkitektkonkurranse.

ULOBA ønsker å gå inn i et samarbeid med Drammen kommune, Futurebuilt og private aktører. Tanken er at byutviklingsprosjektet skal ha en grønn profil med ekstra fokus på universell utforming.

– Vi ønsker oss et unikt og mangfoldig bomiljø, uavhengig av funksjonsevne. Men det skal selges på det åpne markeder. Vi vil ikke ha noen getto, sier Flaaum.

LES OGSÅ: Overførte 34 millioner til fond

Aldri tatt ut utbytte

ULOBA har ifølge Flaaum ikke regnet på hva slags investering som må til på Gulskogen.

– Noe av utfordringen blir å løse det på en kostnadseffektiv måte. Men vi sitter på fast eiendom. Det er attraktivt, så jeg er ikke redd for økonomien, sier han.

Styreleder Stura bekrefter at inntektene «stort sett» kommer fra salg av BPA til kommunene.

– Det er ingen tvil om at ULOBA har god økonomi. Vi har aldri tatt ut utbytte, men satt pengene på konto og investert godt. Vi har vært veldig forsiktige med å forvalte kapital for alle vi har arbeidsgiveransvar for, sier han og viser til at pengene som tjenes, skal tilbake til ULOBA.

– Det er feil å si at dette er offentlige midler. Vi har solgt våre tjenester og fått helt normale inntekter, påpeker Stura.

I tillegg til reservefondet på 82 millioner kroner, har Uloba et solidaritetsfond på 27 millioner kroner.

 LES OGSÅ:
Krever Uloba-pengene tilbake