– Det var en lang kamp, men en fantastisk morsom debatt, sa Lene Westgaard-Halle etter å ha fått med seg flertallet på landsmøtet til å vedta forslaget.

Hun sitter i bystyret i Drammen og holdt et brennende innlegg for at hun og alle andre foreldre skal få velge selv hvordan de fordeler foreldrepermisjonen.

– Det handler om tillit. Hvordan kan vi i Høyre stå for frihet under ansvar, og ikke støtte dette forslaget, sa hun.

Familiepolitikk

Det var Høyres kvinneforum, med leder Linda Hofstad Helleland som først luftet ideen i januar. Det skapte mediestorm. Helleland argumenterte for full frihet til familien, med fri fordeling av foreldrepermisjonen og selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger også til far.

– Dette handler om Høyres familiepolitikk for fremtiden. Skal vi lene oss tilbake og bare ta til takke med de sosialdemokratiske kvoteringsordningene vi har i dag, eller skal vi gi familien full frihet, spurte Hofstad Helleland som bor i Drammen og er gift med stortingsrepresentant Trond Helleland.

Debatten var livlig og delegatene brukte atskillelig humor og selvironi for få fram poengene. Noen tvilte både på arbeidsgiverne og mødrenes holdninger.

Det fikk Westgaard-Halle til å reagere.

– Tror vi mennene er så veike at de ikke får gjennomslag på jobben, eller tror vi at kvinnene er så dominerende at mannen ikke får gjennomslag hjemme, sa hun til applaus fra salen.