Veinettet i Drammen kan bryte sammen

– Det er nødvendig med et helt spekter av virkemidler for å hindre sammenbrudd i trafikken, sier byutvklingsdirektøren Bertil Horvli. Han peker på løsningen som ligger i Buskerudbypakke 2: Økt kollektivtilbud, bedre tilrettelegging for sykkel og fotgjengere, veiutbygging, samt pendlerparkering.

– Det er nødvendig med et helt spekter av virkemidler for å hindre sammenbrudd i trafikken, sier byutvklingsdirektøren Bertil Horvli. Han peker på løsningen som ligger i Buskerudbypakke 2: Økt kollektivtilbud, bedre tilrettelegging for sykkel og fotgjengere, veiutbygging, samt pendlerparkering. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Kapasiteten på veinettet i Drammen er nærmest sprengt. Og verre skal det bli, ifølge ekspertene.

DEL

DRAMMEN: Onsdag kveld arrangerer Drammens Tidende og NRK, i samarbeid med Drammensbiblioteket, folkemøte om trafikksituasjonen i Drammen.

En av dem som skal sitte i panelet er byutviklingsdirektør Bertil Horvli. Han er klar i talen: Store deler av veinettet i Drammen har biltrafikk opp mot kapasitetsgrensen.

Noe må gjøres skal man unngå kollaps frem mot 2036.

LES OGSÅ LEDEREN: Veien ut av trafikkaoset

Større grep

– Noen vil si at det er å male fanden på veggen, men dette er bare begynnelsen. Det vil bare bli verre og verre, om vi ikke får får en tiltakspakke som det legges opp til i Buskerudbypakken på plass.

Ifølge Horvli er utviklingen helt etter prognosen. Drammen har de siste ti årene fått 10.000 flere innbyggere – eller sagt på en annen måte; hele Konnerud-bydel. Dette har ført Drammen nesten tilbake til utgangspunktet – før Veipakke Drammen fikk trafikken ut av sentrum.

– Veinettet er sårbart. Store deler av hoved-veinettet er fylt opp mot kapasitetsgrensen. Da skal det ikke mye til før det danner seg køer, sier han – men mener det er lite hjelp i å diskutere et lyskryss eller busslommer:

– Skal vi diskutere dråpen som får begeret til å flyte over – eller begeret som er fullt? Det er mye større grep som må til for å øke kapasiteten, mener han.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Håkon Jan Håkonsen, bekrefter Horvlis bilde:

– Det er nødvendig å se på forholdene. Veiene er fulle,vi er på grensen av hva veinettet tåler.

LES OGSÅ: All time high i Rosenkrantzgata

Flere veier til Rom

Herrene Horvli og Håkonsens enighet stopper imidlertid ikke der. Begge samferdsels-ekspertene mener det er mange veier til Rom – og i alle fall ikke bare en vei til løsning i Drammen:

– Det er nødvendig med et helt spekter av virkemidler for å hindre sammenbrudd i trafikken på sikt, sier Horvli og peker på Buskerudbypakke 2:

– Økt kollektivtilbud, herunder buss og tog, bedre tilrettelegging for sykkel- og fotgjengere, samt kollektivknutepunkter med pendlerparkering - og selvfølgelig veibygging.

LES OGSÅ: Advarer unge mot gamle biler

Bilvennlig

Håkonsen og Horvli mener imidlertid at veibygging alene, ikke vil løse problemet.

– Vi klarer det ikke bare med vei – men vi klarer det ikke bare med kollektivutbygging heller.

Horvli er nemlig opptatt av å få fram at Buskerudbypakken ikke er bil-fiendtlig. Tvert imot:

– Buskerudbypakken skal øke valgfriheten. Det skal være bra å kjøre bil også, men om det fortsatt skal være bra å kjøre bil i fremtiden, forutsetter det at vi velger andre transportmiddel innimellom, sier han.

Byutviklingsdirektøren tror det er mange som har mulighet og vilje til å kjøre mer kollektivt om forholdene lå bedre til rette:

– Hvis alle lar bilen stå en hverdag i uken, reduserer vi trafikken midt i uka med 20 prosent. Da ville køene i Drammen være borte – og forholdene for dem som må kjøre bli mye bedre, sier han, og er optimist:

– Hvis vi gjennomfører det vi har begynt med, klarer vi å løse trafikkutfordringene. Men alle kan ikke kjøre like mye bil som i dag. Så mye vei blir vanskelig å bygge.

LES OGSÅ: Gratis parkering i sentrum på lørdager

Artikkeltags