Drammen: Drammens Tidende har tidligere skrevet om familien Enconados fortvilte situasjon. Den filippinske trebarnsfaren Roberto Enconado har fått avslag på sin søknad om opphold i Norge, til tross for at kone og tre barn sitter og venter i Drammen.
At ekteparet ikke innfridde de økonomiske kravene til familiegjenforening var de klar over, men at det heller ikke forelå tilstrekkelige med menneskelige hensyn til at trebarnsfaren skulle få opphold i Norge, kom som et sjokk.

– Dette går hardt utover våre tre barn som bare vil være sammen med faren sin, sier kone Roberto og trebarnsmor Heidi Enconado.

Flomofre

Familien hadde jobbet som misjonærer i et slumområde i Manila i 15 år, da de i 2009 bestemte seg for å flytte hjem til Norge etter at en flom ødela alt de eide og hadde.

Flybilletter var bestilt, og både hus og nye jobber var fikset i Norge, men da flyet tok av fra Manila i mai i år, sto far igjen i avgangshallen. Han hadde fått avslag på søknad om familiegjenforening i Norge.

Nå gir de siste dagenes utvikling i Navrud-saken familien styrket håp om at også deres sak skal få et positivt utfall.

Barnets beste

– En klage på vedtaket om avslag ble sendt til UDI i forrige uke, sier familiens advokat Ulrik Sverdrup-Thygesen.

I klagen vektlegges de menneskelige hensynene og hensynet til barnas beste spesielt. Ifølge FNs barnekonvensjon som har forrang over norsk lov, skal ikke barn skilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig med hensyn til barnets beste.

LES OGSÅ: Klagesak kan ta lang tid

Thygesen reagerer på at ikke UDI har funnet sterke nok menneskelige hensyn i denne saken og kan vanskelig se at vedtaket ikke skal omgjøres.

– Spesielt veier hensynet til barn tungt. Men likevel er det slik at det at et ektepar har barn sammen ikke i seg selv er tilstrekkelig til at det kan gjøres unntak. Det kreves noe mer som gjør situasjonen spesiell, sier Karl Erik Sjøholt i UDIs oppholdsavdeling.

Lovendring

Etter at både statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget i samband med Navrud-saken har uttalt seg om viktigheten av hensynet til barnets beste i familiegjenforeningssaker og samtidig har varslet endringer i utlendingsloven, håper familien Enconado på fortgang i saken.

– Selv om ikke sakene er like, dreier de seg begge om hensynet til barnets beste. Forhåpentligvis kan Navrud-saken gi oss litt drahjelp, sier Oddvar Johansen, far til Heidi Enconado til Drammens Tidende.

Ingen konsekvens

Likevel påpeker kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet til Vårt Land at de varslede endringene i forskriften ikke vil få noen innvirkning på saken til Enconado-familien. Enconado-familiens problemstilling krever nemlig en ny høring og en ny lovendring.

UDI som for tiden har saken til behandling, opplyser at de avventer en ny instruks fra justisdepartementet, men at eventuelle saker som skal bli satt i bero, hovedsakelig dreier seg om utvisningssaker, altså en annen problemstilling enn familiegjenforeningssaken til familien Enconado.

Unik situasjon

– Vi har aldri tidligere hatt en sak hvor en norsk dame med norske barn ikke skal få lov til å ta med seg ektemannen sin til Norge, sier Enconado-familiens advokat Ulrik Sverdrup-Thygesen.

Den nye utlendingsloven som trådte i kraft i januar i år inneholder blant annet bestemmelser som skal forhindre tvangsekteskap. Det er disse bestemmelsene som hindrer Roberto Enconado, trebarnsfar og ektemann gjennom 15 år fra å få opphold i Norge.

Urimelig regelverk

Justisminister Knut Storberget innrømmer at regelverket i noen tilfeller virker urimelig. Derfor har stortingsrepresentant Geir Bekkvold (KrF) tatt initiativ til et møte mellom norske misjonsledere og justisministeren etter ferien, med tanke på å få innført nye retningslinjer som vil gjøre at familier som Enconado-familien ikke blir rammet ev bestemmelser som egentlig er ment til å bekjempe tvangsekteskap.

– Det finnes mange norske misjonærer og frivillige rundt om i verden, datteren min og familien hennes er kanskje den første, men neppe den siste som vil bli rammet av denne loven dersom den ikke blir endret, sier Oddvar Johansen.