DRAMMEN: Kanskje var det akkurat dagen i går da Kronprins Håkon besøkte Drammen v.g.s. at noen, eller mange, fikk øynene opp for hva verdighet er. Hva verdighet betyr.

Kanskje noen gikk litt klokere hjem fra skolen. Kanskje reflekterte noen over hvordan de oppfører seg ovenfor andre og hvordan andre oppfører seg ovenfor dem.

Kanskje ble noen inspirert til å fortsette å øse av sin godhet, mens andre kanskje innså at de må ta seg selv i nakken og bli et bedre menneske. Et menneske som tar valg og handlinger som bygger opp selvrespekt, integritet og nestekjærlighet.
I så tilfelle har kronprins Håkon lykkes.

Etisk refleksjon

I forbindelse med Global Dignity Day brukte førsteklassingene ved Drammen v.g.s. gårsdagens til å sette søkelyset på nettopp verdighet.

Akkurat som 400.000 ungdom rundt i 70 ulike land gjør.

Kronprinsen, som er en av tre som stiftet organisasjonen, var selv med som veileder i en av klassene. Hans oppgave var å engasjere elevene til samtale for å finne historier om verdighet. Historier fra virkeligheten.

– Det er en øvelse i etisk refleksjon, sa Thomas Horne, daglig leder for organisasjonen, tidligere elev på Drammen vgs.
Et tjuetalls elever fortalte sine verdighets-historier.

– Dette er historier som er viktig for alle, sa kronprinsen.

– Det er et stort spenn i historiene. Som han som gledet en med downs syndrom på bussen hver eneste dag. Små hverdagslige historier som rører en.

Og han tar dem gjerne med seg hjem og forteller dem til sine egne barn ved kjøkkenbordet. – Men det blir mange historier, så jeg kan ikke ta alle, sa kronprinsen etterfulgt av en hjertelig latter.

Stolt

I tillegg til de offisielle representantene, var det én i velkomstkomiteen som var ekstra nervøs i går. Men elevrådsrepresentant Soroor Talbpour var lettet, stolt og fornøyd da dagen var over.

– Han er jo bare et vanlig menneske, sa hun.

LES OGSÅ: Kronprinsen på skolebesøk i Drammen