Vil gjennomføre <br>dyrt navneskifte

- Sykehuset Buskerud er ikke norsk. Det er ikke slik folk snakker, mener administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken HF.

- Sykehuset Buskerud er ikke norsk. Det er ikke slik folk snakker, mener administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken HF. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Wisløff på kant med Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Sør-Øst og legene ved Sykehuset Buskerud.

DEL

DRAMMEN: - Sykehuset Buskerud er ikke norsk. Det er ikke slik folk snakker  Det er umusikalsk å fortsette å bruke foretaksnavn som dette. Jeg vil bytte dem ut med logiske geografiske navn, sier administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken HF.

Wisløff mener Sykehuset Buskerud er en organisatorisk enhet som ikke lenger eksisterer. Dessuten viser han til at det er feil rettskrivning.

"Drammen sykehus"

I et saksframlegg for styret ved Sykehuset Buskerud, går derfor administrasjonen inn for å omdøpe Sykehuset Buskerud til Drammen sykehus. Heller ikke Lier sykehus skal lenger brukes.

Det foreslås at pasientene på Lier heretter skal legges inn på Klinikk for psykisk helse og rus, avdeling Lier.

Sykehuset Buskerud kommer sannsynligvis til å bytte navn til Drammen sykehus.

Uenig med eierne

Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst anbefaler at helseforetakene navngis «Sykehuset» etterfulgt av et geografisk navn. Wisløff ønsker likevel å fravike dette.

– Rekkefølgen «Sykehuset» fulgt av geografisk navn er i strid med vanlig skrivemåte og hvordan folk flest oppfatter at navn skal skrives. Det er også feil rettskrivning, skriver han i saksframlegget til styret.

LES OGSÅ: - Ansatte i Vestre Viken får munnkurv

Vet ikke hva det vil koste

Også Sykehuset Asker og Bærum skal få nytt navn. Bærum sykehus er administrasjonen i Vestre Vikens forslag.

Hva navnebyttene vil koste, framgår ikke av forslaget. Etableringen av Vestre Viken HF gjør at alle skilt med gamle navn og logoer uansett må byttes ut.

LES OGSÅ: Gullaug-tviler inntar sjefsstolen

300.000 kroner hittil

– Hva det koster å skifte skilter og når disse kostnadene påløper, er avhengig av hvor grundig man går til verks og hvor raskt det gjennomføres, står det i saksfremlegget.

Hittil har kostnadene til ny logo og grafisk profil for Vestre Viken kostet rundt 300.000 kroner.

LES OGSÅ: Navneskifte kan bli dyrt

Legene protesterer

Navneforslagene har vært diskutert med Brukerutvalget og de foretakstillitsvalgte. Alle, med unntak av Den norske legeforening, ga sin tilslutning.

Legene er ikke begeistret for navnet Drammen sykehus.

– Sykehusets historie og funksjon med henblikk på sentralsykehusfunksjonen gjør at
Drammen sykehus blir feil, skriver foretakstillitsvalgt Tom Henri Hansen i et høringssvar.

Frykter forveksling

Han frykter også at Drammen sykehus vil blandes sammen med Drammen private sykehus. Legene foreslår i stedet navnet Buskerud sykehus.

Navnebyttene skal behandles av styret i Vestre Viken førstkommende torsdag.


Hva mener du - bør sykehuset bytte navn? Delta i debatten her.

Artikkeltags