Drammen: Under hele elvefestivalen vil Røde Kors har stand med bøssebærere i Drammen sentrum. Fredag blir det arrangert stor innsamlingsaksjon i Oslo til flomofrene i Pakistan.

Det er stort engasjement rundt Pakistan om dagen, men enda kunne ting vært bedre mener Yousuf Gilani (V).

LES OGSÅ: Ber om hjelp til flomofrene

Oppfordring

– Jeg oppfordrer LO til å oppfordre sine medlemmer til å være med å gi sin støtte til flomofrene i Pakistan, sier Gilani. Han synes det har vært veldig stille fra LO sentralt i etterkant av flomkatastrofen.

– Etter tidligere katastrofer har det gått ut melding fra LO med oppfordring om å bidra med hjelp og støtte, nå har jeg ikke hørt noen ting sier Gilani, som ønsker seg mer engasjement fra organisasjonen.

Vil støtte

Stedfortredende informasjonssjef i LO, Øivind Hansen, viser til at flere av LOs medlemsforbund allerede har bidratt til innsamlingsaksjonen.

– For eksempel har Industri Energi allerede bevilget 100 000 kroner, sier han.
Når det gjelder LO sentralt opplyser Hansen at de skal ha sitt første sekretariatsmøte førstkommende mandag og at støtte til flomofrene i Pakistan da vil være en av sakene på agendaen.

Solidaritet

– Dette handler om internasjonal solidaritet. Vi har gitt vår bidrag til andre humanitære katastrofer og vi kommer også til å bidra her, sier Hansen. Etter jordskjelvkatastrofen på Haiti bidro LO med 200 000 kroner. Hvor stort LOs bidrag vil bli denne gang er ennå ikke avklart.

– Hvor stort bidraget blir er usikkert, men vi gir en sum tilsvarende det vi har gjort ved andre sammenlignbare katastrofer, sier Hansen.

SE VIDEO: