DRAMMEN: Det bør ikke være en amnestiordning for noen av de 18.000 papirløse innvandrerne som befinner seg i Norge ulovlig, uttaler Helleland. Mennesker som iranske Arash Asghari (24), som Drammens Tidende skrev om i går, bør bo på et lukket mottak, fordi de ikke samarbeider med å oppklare sin egen identitet.

– Han bør reise hjem. Han har fått avslag på søknaden. Hvis man begår kriminalitet, eller bevisst unngår hjemreise, da er lukket mottak den beste muligheten, sier han.

Vil differensiere

Helleland, som er Høyres innvandringspolitiske talsmann, har tidligere tatt til orde for en differensiert behandling av asylsøkere med endelig avslag. Han mener de som samarbeider med myndighetene og ønsker å returnere bør få kurstilbud og økonomisk bistand før de settes på et fly hjem. De som ikke samarbeider bør altså oppholde seg på lukkede mottak til tvangsretur er mulig.

Verken han eller stortingskollega Lise Christoffersen liker forslaget fra Norsk Folkehjelp og andre humanitære organisasjoner som ber om amnesti til mennesker som har bodd i Norge i fem år.

– Det synes jeg er et dårlig forslag, sier Helleland og tror det vil føre til mye større tilstrømning av asylsøkere til Norge.

Overgrodd av dilemmaer

Det tror også Christoffersen, som er Aps innvandringspolitiske talskvinne.

– Det vil undergrave hele asylinstituttet og ødelegge for de som har rett til asyl, sier hun og synes allikevel temaet er vanskelig.


– Det er et felt som er overgrodd av dilemmaer, sier hun.

Men Christoffersen støtter ikke Hellelands forslag om lukkede mottak for mennesker som Arash.

– Det blir en altfor enkel problemstilling. Det er andre måter man kan ta i bruk for å fremme retur, sier hun.