BUSKERUD: Fylkeskommunen eier nesten 68 prosent av Buskerud kollektivtrafikk AS (Brakar), mens kommunene i fylket sammen står for de resterende aksjer.

Nå tilbyr fylkeskommunen om å løse ut kommunene, slik at de blir stående igjen som eneeier.

Nytt styre

En konsulent som fylkeskommunen har hyret inn mener det bør settes i gang arbeid for å velge nytt styre.

Han mener at styremedlemmene må ha «tilstrekkelig fagkompetanse» til å styre og rettlede et kollektivselskap.

Han påpeker også at kommunikasjonen mellom styret og eierne må bli bedre. Kommunene rundt i fylket behandler saken i sine respektive kommunestyrer nå.

LES OGSÅ: Over 12 millioner bussreiser i 2012