Drammen: Drammen kommunes tidligere rådmann, Nils Fr. Wisløff, har i dag sin første arbeidsdag som helseforetakets øverste leder.

Han kommer fra en bortgjemt rolle som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet til en utsatt stilling med formidable utfordringer i elvebyen.

Det er et helseforetak med et alvorlig tillits- og omdømmeproblem Wisløff nå skal styre. Forgjengeren Erik Omland måtte gå etter skandalene med ventelister ved Sykehuset Asker og Bærum.

Problemene ved fødeavdelingen på Kongsberg har også påvirket det nye foretaket det første året.

Tar på seg alt ansvar

Det blir ingen form for ansvarsfraskrivelse fra Wisløff, selv om han har stått langt fra bråket. Det lover han.

– Jeg har nå overtatt ansvaret for alt som er skjedd. Det er en samlet drift som har gjort noe feil, sier han og frykter ikke den oppgaven, selv om det betyr at han vil være tilbake i en betydelig offentlig rolle.

– Når man blir tilbudt en slik lederjobb, må man stå til rette i det offentlige rom på godt og vondt, sier han og understreker at det ikke ligger noe mistillit i det å bli satt søkelys på.

– Jeg er en leder på det offentliges vegne. Søkelyset er en del av det jeg har valgt, sier han og synes stort sett det er greit.

– Hadde det ikke vært det, kunne jeg sikkert vært konsulent et sted, sier han.

Vil bygge opp omdømmet

I stedet får han igjen kontor i Drammen, hvor han skal lede en snuoperasjon når det gjelder å bygge opp omdømmet og tilliten.

Til å hjelpe seg med den jobben har han fått med seg assisterende rådmann i Drammen, kommunikasjonsmannen Finn Egil Holm.

– Men vi løser ikke helseproblemene ved å styrke kommunikasjonen, påpeker Wisløff.


– Folk må ha grunn til å ha tillit til oss igjen. Vi skal ha en bra kvalitet og må jobbe systematisk slik at vi fortjener tillit, sier han.

I tillegg til omdømmebyggingen ser han tre hovedutfordringer:
 

  • Flytting av tjenester ut av Oslo
  • Funksjonsfordeling av tjenestene innen Vestre Viken. Hvilke sykehus skal gjøre hva
  • Sykehusbygg


Nytt sykehus?

Det siste er det umulig å få ham til å spekulere i.

Arbeidet med å kvalitetssikre tomta på Gullaug pågår nå. Det gjør også kartleggingen av behovene for bygningsmassene i Vestre Viken.

I tillegg er det selvfølgelig bevilgninger av penger fra et stramt budsjett i Helse Sør Øst, som er enda et usikkerhetsmoment.

Wisløff utelukker ikke at man kan bli værende i Drammen.

– Jeg ønsker meg hensiktsmessige eiendomsmasser. Det er viktig at vi ikke bruker så mye på bygg og eiendom at vi overser andre behov, sier han og ramser opp kompetanse, teknologi og forskning.

Vil være positiv og åpen

Før den tid skal han møte nye kolleger på sin første arbeidsdag.

Han skal være positiv, åpen og hyggelig, sier han. Det vil gå greit i dag, men Wisløff innrømmer at det ikke alltid vil det.

– Det er lett når alt er rolig, men ikke fullt så lett når det brenner, sier han.

– Er dette drømmejobben?

– Det er vel mer å forbinde med en tøff arbeidsøkt enn det, sier han mer spørrende enn forklarende.

– Nei, drømmejobben – det må være ambassadør i Roma eller noe sånt. Dette er litt for traurig og hardt arbeid til det, sier Wisløff som allikevel gleder seg stort til nye utfordringer og ingen flere skandaler.