Ny tunnel i Strømsåsen ferdig i 2022

– Strømsåstunnelen må dobles. En mulighet er å legge en ny tunnel til venstre for dagens løp, omtrent i det grønne området i bakgrunnen, sier Nils Brandt.

– Strømsåstunnelen må dobles. En mulighet er å legge en ny tunnel til venstre for dagens løp, omtrent i det grønne området i bakgrunnen, sier Nils Brandt.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Trafikken er formidabel. Fra byens største trafikkmaskin Bangeløkka, flyter biler som en flodbølge inn i gapet til Strømsåstunnelen. Bedret sikkerhet med ny tunnel får man ikke før i 2022.

DEL

DRAMMEN: I visse måneder, også i år, har det blitt målt over 19.000 biler i døgnet i Strømsåstunnelen. Det er langt over kapasiteten og tunnelforskriftene.Stor trafikk forårsaker svært mange ulykker, senest for noen dager siden da fire biler kjedekolliderte inne i tunnelen.

– Det er tunnelsikkerhet det dreier seg om når vi nå er i full gang med å planlegge en helt ny tunnel slik at det blir to felt i begge retninger.

Sier prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.

Vi møter ham på toppen av den femten år gamle gangbrua med navnet «Drammensporten». Gangbrua var det aller første som ble bygd da nye kryss for E18 og E134 ble bygd for seksten år siden. I 2001 ble Strømsåstunnelen åpnet.

LES OGSÅ: Ny Svelvikvei tidligst ferdig i 2025

Burde hatt fire felt

– Når man ser trafikkøkningen og nye forskrifter om tunnelsikkerhet, er jeg ikke i tvil om at man den gang rundt årtusenskiftet skulle ha bygd fire felt med en gang i Strømsåsen, sier Brandt.

Vi må finne løsninger som bedrer kapasiteten og som er trafikksikkerhetsmessig gode

Nå har han og hans kolleger studert mulighetene for en ny tunnel med rømningsveier og alle fasiliteter.

– Først så vi på direkte avkjøringer fra motorveibrua, men det lot seg ikke gjøre på grunn av trafikksikkerhet, sier Brandt.

LES OGSÅ: Drammen er kostbar sinke

To muligheter

Planleggerne har foreløpig landet på to muligheter: 1. Nytt tunnelløp på venstre side av dagens tunnel på Bangeløkka. 2. En ny tunnel med innslag på høyre side av motorveibrua parallelt med Colletts gate.

– Vi må finne løsninger som bedrer kapasiteten og som er trafikksikkerhetsmessig gode. En ny tunnel til venstre for dagens sett fra Bangeløkka er det billigste alternativet, men er anleggsmessig meget krevende. Trolig må vi legge om E18 i flere omganger fordi vi må under motorveien.

På den andre siden, ved Colletts gate, er det anleggsmessig enklere, men denne tunnelen blir femti millioner kroner dyrere.

LES OGSÅ: Her blir det bompenger i 15 år

For lite penger

I forprosjektet sies det rett ut at de 730 millioner kroner som er avsatt til tunnelprosjektet i Nasjonal Transportplan, ikke holder. – Vi må nok ha mer penger for å lage tunnelen fra til Bjørklia, sier Brandt.

Prosjektet stopper vest for tunnelen. Der skal det bygges en overgang fra fire felts tunnel til to felts vei i dagen. Det ligger ikke midler inne til noen utvidelse av E 134 til Mjøndalen.

Brandt håper på byggestart i 2018. – Vi regner med en byggetid på nytt løp på tre år. Dessuten må vi ha ytterligere ett år for å modernisere eksisterende tunnel, så åpning blir i 2022.

Artikkeltags