– Du pruter ikke når mor er død

 Hans Jørgen Jakobsen tror ikke folk flest er klar over at det går med flere titusener når noen skal begraves. Her er han ved graven til moren og faren på kirkegården til Skoger kirke.

Hans Jørgen Jakobsen tror ikke folk flest er klar over at det går med flere titusener når noen skal begraves. Her er han ved graven til moren og faren på kirkegården til Skoger kirke. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Hans Jørgen Jakobsen hadde en nøktern begravelse etter sin mor. Sluttregningen kom på nesten 50.000 kroner.

DEL

DRAMMEN: Moren, Else Thorbjørg Jakobsen, døde 11. desember, 87 år gammel. Åtte dager senere var det begravelse. Hans Jørgen måtte ta hånd om alt etter at faren hans døde 1983, og hans søstre døde svært tidlig; som 16- og 33-åringer.

– Ring byrået

Tidlig om morgenen 11. desember kom telefonen fra sykehjemmet han ventet, og fryktet.

– Mor hadde vært syk en liten stund. Alt gikk så fryktelig fort, etterpå også. Allerede i første telefonen fikk jeg beskjed om å kontakte et begravelsesbyrå for å få satt ting i gang med en gang, forteller han.

– Alle vil jo det beste for sine kjære, også ved livets slutt. Ingen ber jo om anbud på sin egen mors begravelse. Når du først har kontaktet ett byrå skifter du jo ikke, legger han til.

Jakobsen vil på ingen måte sutre eller klage på sykehjemmet der moren bodde siste tiden, eller begravelsesbyrået han brukte. Han mener likevel at byråene vet å utnytte sorgen og situasjonen.

– Det er bare å håpe at de ikke robber deg, legger han til.

«Folkevogn-begravelse»

Når han summerer opp alle kostnader med blomster, kiste, gravstøtte, festeavgift for gravplassen og et minnesamvær er sluttregningen på cirka 45.000 kroner.

– Vi er en liten familie og hadde en verdig begravelse som avslutning på mors liv. Vi fulgte de normene og anbefalingene vi fikk fra begravelsesbyrået, og hadde et enkelt minnesamvær med 30 personer, forteller han.

– Men, det er jo kanskje ingen bombe at dette koster. Det ser du jo når den svarte, blankpolerte og rådyre bårebilen kommer rullende. Kanskje hadde en folkevogn gjort samme nytten, undres han.

Burde vært dekket

Dersom den avdøde ikke har noen midler, kan folketrygden gå inn med tilskudd til begravelse, også til å dekke deler av behov for transport (se egen sak nederst til høyre på denne siden).

– De aller fleste, som min mor, har jo vært yrkesaktive gjennom et langt liv. En stor del av utgiftene burde vært dekket av den skatten hun har betalt, mener sønnen Hans Jørgen Jakobsen.

– Når vi blir født får foreldrene et fødselstilskudd på flere ti tusen kroner, men når vi takker av er det motsatt. Nå koster jo en begravelse snart like mye som et bryllup, sier han litt oppgitt.

Tall fra Nav viser at det over folketrygden i hele landet i 2011 ble brukt nesten 16 milliarder kroner i fødsel- og adopsjonsstøtte. Gravferdsstøtten er regnskapsført med 167 millioner kroner.

Gravstøtte og kiste til 40.000 kroner

Jølstad begravelsesbyrå i Drammen selger 5–600 kister i året. Noen bruker 40.000 kroner på kisten.

Byrået er landets største, og har over 30 avdelinger fra Hordaland til Finnmark. Noen av byråene er kjedeeid, mens andre er franchise drevet.

– Prisene på kister er fra tre til 39.000 kroner, men de fleste velger en hvit tradisjonell utgave til mellom seks og åtte tusen kroner, forteller daglig leder Runar Løvaas.

I løpet av året selger de fire til fem kister av de dyreste kistene i mahogni.

De har i alt 14 hovedmodeller og seks ulike størrelser i barnekister. Alle kistene deres er priset både i forretningen og på nettsidene.Dersom det er en kunstnerisk sjel eller en skogsarbeider som er gått bort vil ofte dette sette sitt preg på hvilken kiste som velges. Det samme gjelder for gravsteiner.

– Prisene går fra åtte til 40.000. De fleste velger en stein mellom 12-15.000 kroner. For å tilføye et navn på en eksisterende stein er prisen fra 3.500 til 5.000 kroner, forteller Haakon Christensen hos monumentforretningen Arthur Berntzen i Drammen.

Tilskudd til få

Før fikk alle gravferdsstøtte fra Staten. Nå er dette behovsprøvd.

Det kan gis opptil 21.336 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.Når avdøde er over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Dersom avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2.134 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass, i forhold til det stedet avdøde var bosatt, skriver Nav på sin nettside.

LES OGSÅ: Et år fylt med tristhet og tomhet, men også godhet,omtanke og kjærlighet

LES OGSÅ:  400 tok et siste farvel med Jann

Spredning av aske

I 2011 fikk fylkesmannen i Buskerud inn 44 søknader om dette, i fjor 59.
Ifølge førstekonsulent Linda Ask ble 51 av søknadene i fjor godkjent, seks ble avslått og to er ikke sluttbehandlet ennå.

– Vi avslår når de etterlattes ønsker spredning av asken er på steder som er for nær bebyggelse eller på utfartssteder, forteller hun.

Mange av dem som søker ønsker å spre asken på Hardangervidda eller andre fjellområder i fylket. Flere er også etterlatte som ikke er bosatt i Buskerud. Alle må uansett søke fylkesmannen i det aktuelle fylket.

For dem som ønsker å spre asken i sjøen er kravet at dette må skje 1.000 meter sør for Mølen i Oslofjorden.

– Fra i år åpnes det for askespredning også i elver, vassdrag, fjorder og vassdrag med ferskvann, sier Ask.

En hovedårsak til at fylkesmannen gir avslag er at folk ikke kjenner til regelverket.

Gratis for noen

Innbyggere i Drammen kremeres gratis. For andre flyr tusenlappene.

Ifølge Hans Jørgen Paulsen i Drammen kirkelige fellesråd ble det kremert 1.015 personer i Drammen i 2011. 419 av disse var innenbys. de øvrige må betale 5.420 kroner.

Før noen kan kremeres må pacemaker tas ut.

Flere etterlatt har også ønsker om å legge andre gjenstander i kisten før den kremeres. Bilder og tegninger er tillatt, men metallgjenstander er ikke lov.

Årsaken til dette er faren for spredning av miljøgifter.

Hvert år

Mellom fem og seks hundre personer dør hvert år i Buskerud.

I 2011 gikk 591 bort, mens det ved utgangen av tredje kvartal i fjor var 496 personer som døde, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ved utgangen av tredje kvartal i 2012 bodde det 268.304 mennesker i fylket og antall innbyggere vokser hvert år.

I 2011 ble det født 708 barn, mens det kom 831 nye innvandrere til fylket.

Dekkes av fond

Det tyrkiske trossamfunnet (DTT) i Drammen har et fond som dekker store deler av kostnadene når ett av medlemmene går bort.

– Vi er en ung innvandrergruppe i Norge, og de aller fleste blir sendt til Tyrkia og begravd der, forteller styreleder Orhan Al i DTT.

Det innebærer at fondet, som medlemmene betaler inn til hvert år, dekker kostnadene til begravelsesbyrå, transport i Norge og flyfrakt til Tyrkia. Dette koster ifølge Al mellom 40-50.000 kroner.

– De religiøse ritualene koster ingenting, og familiene går gjerne sammen om å arrangere et minnesamvær, sier styreleder Orhan Al.

LES FLERE DT+ SAKER HER

Artikkeltags