DRAMMEN: Datteren Mona Sevlie Smith er både fortvilet og sint. Moren Eva (86) er sterkt pleietrengende, men får ikke sykehjemsplass, selv om kommunen mener hun trenger det. Det er nemlig ikke plass.– Jeg fatter ikke hvor syk man skal bli for å kvalifisere til sykehjemsplass i Drammen. Moren min trenger hjelp til alt. Til å stå opp om morgenen. Til å stelles. Til å spise. Hun veier bare 40 kilo, sukker Sevlie Smith.

Moren hennes bor i en heldøgns omsorgsbolig på Filten men det er ikke nok.

– Hun trenger ikke lenger bare omsorg, hun trenger pleie, sier Sevlie Smith som er innom hver eneste dag.

LES OGSÅ: Mener eldre stiller for store krav

Ventet 73 dager

Hun søkte om sykehjemsplass til moren i mai, seks uker senere svarte kommunen at de «vurderer at hun best kan ivaretas med et langtidsopphold på et sykehjem». De viser samtidig til at det er ventetid på effektuering av en slik plass. Ifølge kommunens rapportering til politikerne har ventetiden vært tre dager i sommer. Sevlie Smith har ventet i 73 dager.

Det er flere ting med kommunens håndtering som er kritikkverdig, mener pasientombudet i Buskerud (se egen sak). Sevlie Smith reagerer på kommunens prioriteringer, og ble mektig irritert da hun leste ordfører Tore Opdal Hansens innlegg med tittelen «Det er nok sykehjemsplasser i Drammen».

– Det blir helt feil. Hvor er de plassene? Hvor mye verre må moren min bli? Må jeg ta henne med hjem før de prioriterer henne? lurer hun på.

LES OGSÅ: Færre sykehjemsplasser i Drammen

– Uverdig

Sevlie Smith føler hun er fanget i en felle i den heldøgns omsorgsboligen moren bor i. Det betyr at det er bemanning døgnet rundt, men ikke på samme nivå som et sykehjem. Dermed vurderer kommunen det som fortsatt forsvarlig at Eva bor der med hjemmesykepleie.

Men som pårørende begynner Sevlie Smith å bli sliten. Å reise bort i sommer kunne hun bare glemme. Hun er innom hver dag, handler mat, og vasker tøy. Hun må sørge for at hun kommer opp av sengen en tur, og får i henne litt ekstra mat. Sevlie Smith har ikke annet enn godord til de ansatte på Filten.

– De som står på alt de kan, men forteller meg at de av og til synes det er uverdig det mamma opplever, sier Sevlie Smith.

- Evig runddans

Hun er skuffet over behandlingen fra kommunen. Over brev som ikke blir sendt, og telefoner som ikke blir returnert.

– Det er en evig runddans. Jeg tenker på alle dem som ikke har noen rundt seg til å stå på. Mamma har stått på i alle år, og fortjener bedre. Jeg synes det er synd at livet skal ende slik.

LES OGSÅ: Vi vil heller dø enn å bo her

Kommunen: – Hun blir ivaretatt der hun er

– Brukeren blir ivaretatt i den serviceboligen hun har, mens hun venter på å få langtidsplass, sier Kirsten Blindheim i Drammen kommune.

Hun er virksomhetsleder ved tjenestetildeling og samordning, og bekrefter at Eva (86) skal få sykehjemsplass. Når det blir, kan hun ikke si.

– Det betyr ikke at hun får plass dagen etter. I mellomtiden er hun ivaretatt med tilstrekkelig helsehjelp, sier hun.

Mona Sevlie Smith sendte søknad om sykehjemsplass på vegne av moren sin den 13. mai. Seks uker senere sendte kommunen et brev der de vurderer at behovet er best ivaretatt med langtidsplass. Nesten fire måneder etter at hun først søkte, har ingenting skjedd med sykehjemsplassen.

Står ikke på venteliste

Det er ingenting i tallene som nå rapporteres til helsepolitikerne som tyder på at det er noen som venter på langtidsplass i Drammen. Blindheim vil ikke si at hun står på venteliste. Det har flere fylkesmenn påpekt at ikke er lov.

– Har hun stått på venteliste siden mai, fordi dere ikke har en ledig plass til henne?

– Hun får den helsehjelpen hun trenger. Vi ivaretar pasienten i påvente av langtidsplass, sier hun og påpeker at Drammen har god dekning av sykehjemsplasser sammenlignet med andre kommuner.

Hun kan ikke si hva som skal til for å få sykehjemsplass i Drammen.

– Det er en individuell vurdering i hvert tilfelle. Pasientene blir ivaretatt, understreker hun.

Rett til nødvendig hjelp

Ifølge lovverket har man rett til nødvendig helsehjelp fra kommunen, men det står ingenting om hvilken tjenestetype man har rett på. Det er altså opp til kommunen å vurdere hvilken tjeneste man skal få ut fra hva som er faglig forsvarlig.

For to år siden avslørte Drammens Tidende hvordan ventelisten for å få sykehjemsplass gikk fra 43 til 0 på ni måneder. Kommunen hadde kvittet seg med køen ved å gi dem som tidligere ble satt på venteliste avslag. Dette fikk Helsetilsynet i Buskerud til å reagere. De mente Drammen kommune brøt loven og ba om at praksisen endres.

«Kommunen kan ikke avslå en tjeneste på bakgrunn av ressurssituasjonen», skrev Fylkesmannen i et brev til kommunen.

SE OVERSIKT OVER SYKEHJEMSPLASSER I DISTRIKTET