Gå til sidens hovedinnhold

Millionær kjøpte villa for å rive - så ble den plutselig fredet

Artikkelen er over 7 år gammel

Validus-gründer Terje Stykket kjøpte funkisvilla på Toppenhaug for å rive og bygge nytt. Det får han ikke lov til. Nå er villaen haste-fredet.

DRAMMEN: Terje Stykket, som har tjent milliarder på salg av parfyme- og helsekostprodukter, ønsker seg tilbake til drammensregionen.

Gründeren fra Mjøndalen er bosatt i Bærum, men kjøpte hus i Løkkebergveien i fjor til 6,7 millioner kroner. Han likte beliggenheten så godt at han ville rive huset, og bygge et nytt hus på tomten.

Nå møter han sterk motstand. Buskerud fylkeskommune har gått til det uvanlige skritt å midlertidig frede villaen fra 1932, mens en fredningssak opprettes hos Riksantikvaren.

Det har de ikke gjort siden 2007.

– Når eier har søkt om å rive er det god nok grunn til å gå inn med vedtak om midlertidig fredning. Etter vårt skjønn er det et ganske unikt objekt som er godt bevart, sier Turid Kolstadløkken i Buskerud fylkeskommune.

– Det er små detaljer i huset som til sammen utgjør et veldig spennende kulturminne av nasjonal interesse, sier hun om villaen som er tegnet av arkitekten Christian Fredrik Arbo.

SE OGSÅ: Her ligger prakthusene på Konnerud

Kommune uten lov

Det fylkeskommunen mener gjør huset unikt, gjør Stykket fortvilet.

– Det er ikke pusset opp siden 1932. Huset er ubeboelig. Vi ønsker å bygge et hus med moderne fasiliteter og livsløpsstandard, sier Stykket.

Han påpeker at han tok kontakt med kommunen for å forsikre seg om at det ikke lå noen bindinger på eiendommen før han kjøpte huset. Han ble fortalt at det gjorde det ikke. Etter å ha kjøpt huset sendte han derfor søknad til Drammen kommune om å få rive det.

Det fikk han ikke. Kommunen mener villaen er en viktig kulturelement i en spesiell epoke av utviklingen av Drammen by» og at riving vil «rasere ett av byens kulturminner».

Avslaget ble klaget til Fylkesmannen. De mener Drammen kommune ikke hadde lovhjemmel til å avslå Stykkets rivingssøknad, og opphevet vedtaket. Samtidig vedtok fylkeskommunen å midlertidig frede huset.

SE OGSÅ: Her ligger prtakthusene i Drammen

Ikke nasjonal interesse

Stykkets advokat Petter Holmen i Svensson og Nøkleby har klaget det midlertidige fredningsvedtaket til Riksantikvaren.

– Vi mener dette huset ikke oppfyller vilkårene for fredning. At det ikke har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi av nasjonal interesse, sier han.

Holmen undres over at huset ikke tidligere har fått status som bevaringsverdig hvis det er så unikt, og påpeker at flere funkishus i området har fått rivingstillatelse. Han viser også til at hastevedtaket fra fylkeskommunen kom et helt år etter at de var på besøk.

– Det er helt på det rene at skal du gjøre denne eiendommen beboelig etter dagens personlige og tekniske krav, så klarer man ikke å bevare interiøret, og kanskje ikke eksteriøret. Da sitter Stykket igjen med et museum, påpeker Holmen.

Vil frede hus og hage

Buskerud fylkeskommune har midlertidig fredet både hus og hage med busker og trær i Løkkebergveien 4. Dette omfatter både eksteriør og interiør med kjøkkeninnredning, badekar, klosett, ovner, sikringsskap og komfyren på kjøkkenet.

Løkkebergveien 4 ligger utenfor sentrumsplanen til Drammen kommune, derfor er ikke byggene vurdert systematisk. Men Jo Sellæg har nylig vurdert villaen til å ha svært høy verneverdi.
I sin vurdering av boligen påpeker fylkeskommunen at:

● Den representerer en tidlig fase i funkisens storhetstid i Drammen.
● Siden den er blant de første skiller den seg ut med teglsteinstak og mur i naturstein.
● Villaen står i dag som den ble tegnet med dekorelementer, eksteriøret og interiøret intakt.
● Samme familie har eid boligen fra bygging til salg. Lite er gjort innvending noe som gjør autensitetsverdien svært høy.

– Boligen var også ved førstegangs befaring i veldig god stand. Den har tørr kjeller, tørt og godt tak. Den er helt funksjonelt og går an å bo i, naturligvis med noen oppgraderingsbehov, sier Turid Kolstadløkken i Buskerud fylkeskommune.

Det er Riksantikvaren som eventuelt vedtar endelig fredning av bygninger i Norge.

Andre saker fra dt+

Kommentarer til denne saken