Siden 2007 har Anne-Lene jobbet i Drammen fengsel. Nå er hun redd arbeidsplassen forsvinner

Etter planen skal Drammen fengsel avvikles. Fengselsbetjent Anne-Lene Gjærnes innrømmer at framtida er uviss.