Investerer i milliardklassen - kutter i virksomhetene

HISTORISK: Rådmann Trond Julin (t.v.), økonomisjef Roar Paulsen og kommunaldirektør Paul Røland la for siste gang fram budsjett- og økonomiplan for dagens kommune. Julin vil ha en solid sparegris å overlevere Nye Drammen kommune om vel et år.

HISTORISK: Rådmann Trond Julin (t.v.), økonomisjef Roar Paulsen og kommunaldirektør Paul Røland la for siste gang fram budsjett- og økonomiplan for dagens kommune. Julin vil ha en solid sparegris å overlevere Nye Drammen kommune om vel et år. Foto:

Drammen kommune skal investere mer enn noen gang neste år, men rådmannen trekker samtidig i driftsbremsen. For første gang på fem-seks år må alle virksomhetene kutte én prosent. For skolesektoren betyr det 9,3 millioner mindre å rutte med.

DEL

DRAMMEN: Rådmann Trond Julin la tirsdag fram det aller siste budsjettforslaget i gamle Drammen kommune. Neste høst er det budsjett og økonomiplan for Nye Drammen som gjelder.

Rådmannen og økonomisjef Roar Paulsen mener det aldri er investert så mye i Drammen som neste år, nemlig tett opp mot én milliard.

Og hold deg fast; for hele planperioden fram til 2022 skal det investeres hele 3,4 milliarder.

Her finner du alt om budsjett- og økonomiplanen

LES OGSÅ: 100 millioner ekstra på sparegrisen

Skoler og bybru

De store tunge postene på investeringsbudsjettet er innen skole, helse- og omsorg og vei. Fjell skole, inkludert flerbrukshall og aktivitetshus spiser totalt 237 millioner.

Brandengen og Aronsløkka skoler er også inne med totalt 409 millioner i fireårsperioden. For Brandengen er den store investeringen i 2020, mens Aronsløkka følger i årene etter.

220 millioner er satt av til ungdomsskole i Strømsø inntaksområde. Som kjent går diskusjonen høyt om det skal bygges ungdomsskole på Åskollen eller om Marienlyst skole skal bygges ut for å bøte på den prekære plassmangelen. Kanskje finner politikerne rom for begge deler, når bystyret behandler den betente saken tirsdag kveld.

Åskollen helse- og omsorgsdistrikt er først ut med å få helseknutepunkt, og det er satt av totalt 266 millioner til det. For utvikling av de andre helse- og omsorgsdistriktene skal det investeres 308 millioner i planperioden.

Hvert av de neste tre årene er det satt av ti millioner til planlegging av ny bybru. Den store investeringen kommer i 2022, med 100 millioner til ny bru.

Opprustningen av Spiralen er også inne på budsjettforslaget, med totalt 90 millioner de to neste årene.

LES OGSÅ: Gir penger tilbake til barnehager, skoler og sykehjem

Idrettsløft i det blå

Idrettsfolket er neppe særlig fornøyd med budsjettet. Det ligger inne penger til fotballhallen på Åssiden, men ikke så mye mer.

Idrettsløftet, med blant annet friidrettsanlegg på Berskaug, eventuelt utbedring av friidrettsbanen på Marienlyst, lar vente på seg.

Etter at områdereguleringsplanen for boliger på Marienlyst havarerte i fjor, bestilte bystyret et nytt reguleringsarbeid. Det er så vidt i gang. Før det foreligger en helhetlig plan for Marienlyst-området og Berskaug, er det ikke aktuelt å sette av penger til det, påpeker rådmannen.

Heller ikke penger til ishall er det funnet rom for.

Styreleder Per Burud i Drammen Idrettsråd har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar til budsjett- og økonomiplanen, sett med idrettens briller.

Kulturfolket har håp om at noe skal gjøres med Harmonien, men rådmannen må skuffe dem også.

– Det er hard prioritering, slår rådmannen fast. 

LES OGSÅ: Drammen i stillstand

Må stramme inn

Driftsbudsjettet neste år er foreslått til 3,7 milliarder, som er en svak vekst på 0,6 prosent fra årets budsjett.

Den svake befolkningsveksten gir lavere vekst i rammetilskuddet fra staten. Rådmann Trond Julin forklarer at det utgjør 40 millioner i året.

Blant annet derfor foreslår rådmannen at alle virksomheter skal kutte én prosent i driften. Det utgjør totalt 44 millioner.

Ifølge rådmannen er det fem-seks år siden sist kommunen hadde et slikt kutt, eller tilpasningskrav, i budsjettet.

For skolesektoren innebærer kuttet 9,3 millioner.

– Jeg mener det er håndterbart. Programområdet har levert overskudd på minst dette beløpet de siste årene, sier Julin.

Men det er langt fra noe dystert bilde rådmannen tegner i budsjettforslaget. Alle virksomheter får full kompensasjon for lønns- og prisvekst, og det er foreslått nye tiltak på 66 millioner i virksomhetene, altså er det snakk om realvekst.

– Det kan bli utfordrende for de ulike programområdene, sier hovedtillistvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Drammen kommune, Kristine Katrud Ask om kuttkravet.

Hovedtillitsvalgt Elisabeth S. Arntsen i Fagforbundet har foreløpig ingen kommentar til budsjettet.

Hovedtillitssvalgte for Utdanningsforbundet og Delta har så langt ikke vært tilgjengelige for å kommentere kutt-kravet.

Driftsbudsjettet er satt opp med et netto driftsresultat på 85 millioner.

Dyrere vann- og avløp

De fleste gebyrer og egenandeler øker med deflator på 2,8 prosent. Årsavgiften på vann- og avløp er unntak, siden den har stått stille i flere år.

Nå foreslår rådmannen at vannavgiften økes med fem prosent, og avløp med sju prosent.

Barnehageprisene stiger med 4,5 prosent fra 1. august neste år, basert på den sentralt vedtatte maksprisen.

Overleverer god og rund sparegris

Eierskap i aksjeselskaper og kommunale foretak er god butikk for kommunen. Nå budsjetterer rådmannen med økt utbytte, totalt 188 millioner.

Lånegjelden øker fra vel 5,9 milliarder i år til 7,54 milliarder i 2022. Siden kommunen eier mye, mener rådmannen det er forsvarlig med så mye lån.

For å få til 20 prosent egenfinansiering på investeringene brukes penger fra disposisjonsfondet.

Men fondet, eller sparegrisen om man vil, svulmer likevel og bikker en halv milliard når Drammen kommune blir Nye Drammen kommune 1. januar 2020.

Det er godt innenfor kommunens handlingsregel, som sier at man skal ha en reserve på tre prosent av bykassens brutto driftsutgifter.

– Et stødig budsjett

Aps gruppeleder Eivind Knudsen mener budsjett- og økonomiplanen peker klart på at det skal etableres en ny kommune.

– Et stødig budsjett, mener han.

Ap-lederen ser ikke noen profil i budsjettet han reagerer på, men mener det må vurderes om absolutt om noen virksomheter, ikke minst innen helse- og sosialsektoren, skal skjermes fra kravet om å kutte en prosent.

Knudsen mener videre det er fullt mulig å finne penger til idrettsløftet i budsjettet, uten at han umiddelbart har svar på hvor pengene skal tas fra.

– Det virker ikke som posisjonen er særlig opptatt av dette, sier Ap-lederen med tanke på at det fra Høyre og andre partier har vært helt stille når det gjelder utviklingen på Berskaug og Marienlyst.

Drammensbudsjettet

Presentert for gruppelederne i bystyret 29. oktober

Lagt ut til offentlig ettersyn 30. oktober, frist for innspill er 21. november

Partssammensatt Samarbeidsutvalg behandler budsjettet 12. november

Åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger i formannskapet 15. november

Endelig behandling i bystyret 27. november

Artikkeltags