Minst 15 feil med snøsmelteanlegg i vinter: - Anleggene er rett og slett for store

Lekkasjer er hovedårsaken til at det har vært store problemer med snøsmeltingsanleggene i Drammen i vinter. – Anleggene er for store, det tar for lang tid å fikse feil.