Vil teste ut kontantstøtte-kutt i enkelte bydeler

Barnefattigdommen øker, særlig blant familier med innvandrerbakgrunn. Drammen Arbeiderparti vil at kommunen søker staten om å få ansvaret for kontantstøtten og setter i gang et prøveprosjekt hvor man fjerner kontantstøtten i enkelte bydeler.