DRAMMEN: Utbyggingen av Intercity-strekningen fra Drammen til Kobbervikdalen er utsatt med ett år. Jernbanedirektoratet regner nå med en ferdigstillelse i 2025, mens det opprinnelig i Nasjonal Transportplan for 2018 til 2029 var lagt opp til ferdigstillelse i 2024.

Dette innebærer utbygging av ny Drammen stasjon, samt ny bybru i Drammen, og dobbeltspor gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen. Dermed blir også planene om halvtimesintervall Drammen–Tønsberg og ekstra rushtidsavganger blir utsatt med ett år. Planen er cirka 10 minutter kortere reisetid Drammen–Tønsberg.

– Dette er helt i tråd med høringsuttalelsen fra Jernbanedirektoratet til Nasjonal Transportplan. Jernbanedirektøren har nå fastsatt Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fram til 2029, sier informasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Undertegnet historisk avtale

Endelig vedtak

– Ett år forsinkelse med større samferdselsprosjekter er ikke unaturlig?

– Nei, jeg synes ikke det. Men, hele handlingsprogrammet er avhengig av de årlige avsetninger på statsbudsjettet, sier Horrisland.

Handlingsprogrammet til Jernbanedirektoratet er endelig, det skal ikke opp til politisk behandling. Det bekrefter Anders B. Werp (H), statssekretær i samferdselsdepartementet og selv togpendler mellom Hokksund og Oslo.

– Arbeidene med ny stasjon i Drammen og nytt spor med tunnel til Kobbervikdalen starter som planlagt neste år. Den eneste forskjellen er at arbeidet tar ett år lengre tid. Det skyldes anleggstekniske forhold, sier Werp til Drammens Tidende.

– Er det nå sikkert at den nye strekningen står klar til 2025?

– Dette avhenger jo av de årlige bevilgningene på statsbudsjettet.

LES OGSÅ: Vil forskyve jernbaneutbygging i Drammen i ett år

– Legges til rette for to tog i timen til Hokksund

Samtidig peker Werp på en rekke andre tiltak som gjøres i nedre Buskerud, blant annet utbedring av Mjøndalen stasjon. Noe som vil tilrettelegge for to tog i timen.

– Men to tog i timen mellom Drammen og Hokksund ligger ikke inne i handlingsprogrammet?

– Nei, men forholdene legges nå til rette for det, sier Werp.

Oppgradering og sikkerhetstiltak på Mjøndalen stasjon er foreslått av Jernbanedirektoratet inn i forhandlinger om nye byvekstavtaler. Buskerudbyen skal i høst starte forhandlinger om en slik byvekstavtale med samferdselsdepartementet.

LES OGSÅ: Over 136.000 hendelser ga togforsinkelser og innstillinger i 2017

– En hån

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Drammen bystyre, Eivind Knudsen, er svært lite fornøyd med utsettelsen på ett år.

– Dette er en hån mot lokalpolitikerne som har stått på for å få fart på Intercity-utbyggingen, og svært skuffende for de boligeiere og andre som blir rammet av ett år lengre byggetid, sier Knudsen til Drammens Tidende.

Han mener at dette er enda et eksempel på at store ord fra Staten i Oslo ikke blir fulgt opp lokalt, og viser til at lokalpolitikerne har gjort et arbeid for å få til rask planlegging og regulering av nytt jernbanespor.

LES OGSÅ: Toglinjene i Norge vil ha signaltrøbbel fram til 2030

Flere togavganger

Det blir flere togavganger på linje L12 mellom Kongsberg og Eidsvoll, og linje L13 mellom Drammen og Dal når nye, doble togsett kommer i 2019 og 2020.

Oppgraderingsarbeidene i Lieråstunnelen–som forårsaker togstans og buss for tog i sommer og de neste somrene–vil fortsette. Dette vil bidra til bedre regularitet og mer kapasitet mellom Drammen og Oslo.

I handlingsprogrammet inngår også økt kapasitet og komfort på lokaltog linje L1 til Spikkestad med nye lokaltog i perioden 2019–2023.

LES OGSÅ: Setter fart på InterCity og parkering av tog

Større forsinkelser for andre byer

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024. Bane Nor har konkludert med at dette er urealistisk, og Jernbanedirektoratet så ingen grunn til å overprøve denne vurderingen da forslaget ble sendt på høring i april i år.

– Med de rammene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til NTB.

Forslaget innebar utsettelse av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

LES OGSÅ: Hva skal barnet – unnskyld tunnelen – hete?