Slik vil de undersøke koranskolene: – Stor berøringsangst

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm krever at myndighetene undersøker Det Islamske Kultursenters overnattings-SFO. – Opplysningene som har kommet fram gir grunn til bekymring, sier hun.