BUSKERUD: Buskerud fylkeskommune er i år tildelt over 47 millioner kroner i spillemidler fra regjeringen, ti millioner kroner mer enn i fjor. Pengene som skal gå til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg skal fordeles av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur fredag.

Fylkeskommunen har i år mottatt 133 godkjente søknader om støtte til ordinære anlegg og 61 søknader for miljøanlegg. Ifølge Carsten Øhrn, kommunikasjonsrådgiver i Buskerud fylkeskommune, er det særlig tre kommuner som skiller seg ut.

– Lier, Røyken og Øvre Eiker som alle bygger flerbrukshaller i stor skala, sier han i en pressemelding.

Administrasjonen i fylkeskommunen foreslår at hovedutvalget vedtar følgende fordeling:

Ordinære anlegg

Drammen:

■ Flerbrukshall Skoger: 6 100 000
■ Rehabilitering garderober DBK: 748 000
■ Rehabilitering gulv Konnerudhallen: 500 000

Ål:

■ Ål Motocrossbane - Baneanlegg: 1 000 000
■ Tilbygg garderober - Liatoppen skisenter: 635 000

Flesberg:

■ Stevningsmogen - kunstgressbane: 1 718 000

Gol:

■ Rehabilitering av ventilasjonsanlegg - Svømmehallen: 1 400 000

Hemsedal:

■ Snøkanonanlegg Gravset Skianlegg: 700 000

Hol:

■ Hovet skytebane elektroniske skiver 200 m: 253 000
■ 15 m innendørsbane - Geilohallen skytebane: 247 000

Hole:

■Kleivhallen: 2 450 000
■ Jørgenhytta: 307 000

Hurum:

■ Kunstgressbane Bjerkelunden: 2 500 000

Kongsberg:

■ Kongsberghallen rehabilitering gulv: 900 000
■ Basserudåsen Motorsportsenter servicebygg: 1 000 000

Krødsherad:

■ Norefjell Sør Orienteringskart: 137 000

Lier:

■ Rehabilitering svømmehall og garderober - Lierhallen: 1 000 000
■ Tranby 11'er kunstgressbane: 2 375 000

Modum:

■ Rehabilitering kjøleanlegg: 614 000
■ Garderobeanlegg - Tilbygg til Flying Team Hallen: 1 400 000

Nedre Eiker:

■ Rehabilitering kunsgtgressbane Årbogen: 1 250 000
■ Kunstgressbane m/lys Mjøndalen Stadion: 1 250 000

Øvre Eiker:

­■ Skotselv kunstgressbane: 1 150 000
■ Ny Hallhytta: 591 000
■ Skotselv Flerbrukshall: 2 000 000

Ringerike:

■ Nye Somma Skytebane: 860 000
■ Eggemoen - nytt kart: 127 000

Rollag:

■ Garasjeanlegg tråkkemaskin ROV IL: 255 000

Røyken:

■ Flerbrukshall Midtbygda skole: 3 750 000
■ I.L. ROS Arena 5 250 000

Nærmiljøanlegg

Drammen:

■ Årkvisla nærmiljø orienteringskart: 47 000
■ Orienteringskart Grimsrudbrenna: 61 000
■ Berskaug. Møteplassen del 1: 300 000
■ Berskaug. Møteplassen del 2: 300 000
■ Berskaug. Møteplassen del 3: 300 000
■ Nærmiljøanlegg Rødskog skole del 1: 154 000
■ Nærmiljøanlegg Rødskog skole del 2: 154 000
■ Nærmiljøanlegg Rødskog skole del 3: 154 000

Ål:

■ Klatreanlegg/hinderløype - Torpo Skole: 169 000

Hemsedal:

■ Nærmiljøløype Gravset: 194 000
■ O-kart Lio - Moatn: 57 000

Kongsberg:

■ Gamlegrendåsen skole aktivitetspark, del 1: 300 000
■ Gamlegrendåsen skole aktivitetspark, del 2: 300 000
■ Gamlegrendåsen skole aktivitetspark, del 3: 300 000

Lier:

■ Elvesti Bilbo-Hegsbroveien: 300 000

Modum:

■ Turkort: 153 000
■ Stalsberg skole – sandvolleyballbane:120 000
■ Søndre Modum Ungdomsskole Ballbinge: 127 000
■ Mælumenga balløkke: 300 000

Nedre Eiker:

■ Solberg SFO uteområde 2: 300 000
■ Solberg SFO uteområde 3: 300 000

Øvre Eiker:

■ Skate- og sykkelområde ved Hokksund ungdomsskole: 300 000

Rollag:

■ Jibbearena - videreutvikling av skileikområde: 200 000

Røyken:

■ Turvei Høgåsen - Hyggen: 177 000