Dyrere å slippe til ishallinvestor enn å bygge selv

Det vil koste Drammen kommune seks-sju millioner mer å inngå et samarbeid med investoren som ønsker å bygge ishall enn å bygge hallen selv, viser foreløpige beregninger.