DRAMMEN: Det vakte sterke reaksjoner da et brev fra Skattedirektoratet med overskrift og konklusjon som lød: «Fritidsordninger ved idrettsklubber og lignende gir ikke foreldrefradrag» dumpet ned i postkassene i mai. 

Drammens Tidende skrev forrige uke at Regjeringen var i ferd med å bukke under for presset fra blant andre Buskerud idrettskrets. 

Nå er det offisielt. 

LES OGSÅ: 40 barn kan miste IFO-plass

Fra og med 2014

I et svarbrev til stortingsrepresentant Lise Christoffersen skriver finansminister Siv Jensen: 

«Ja, det vil statsråden bidra til. Skattedirektoratet vil innen kort tid komme med en uttalelse om at utgifter til private idrettsfritidsordninger og andre SFO-lignende ordninger vil gi rett til fradrag på lik linje med utgifter til den ordinære skolefritidsordningen fra og med 2014.»

LES OGSÅ: Aktivitet gjør leksene lettere

Glad idrettsleder

Da DT sist uke snakket med lederen i Buskerud idrettskrets, Jorunn Horgen, var hun glad retningen saken var i ferd med å ta. 

- Dette viser at idretten har en stor og viktig stemme. Vi har fått et svar som vi opplever som veldig positivt. Skattedirektoratet takker oss for innspillet. Jeg føler at vi har gitt dem kunnskap om hva tilbudet ved idrettsfritidsordninger innbefatter.

Lederen ved idrettskretsen understreket at de ikke var ute etter å lage bråk, men at de er opptatt av å finne løsninger som sikrer at flest mulig barn får et tilbud som innebærer fysisk aktivitet. Hun er glad for at lederne ved de ulike idrettslagene er våkne og reagerer når det kommer pålegg som vil gå utover barna.

- Vi er opptatt av at flest mulig barn skal få tilbudet man har ved idrettsfritidsordninger. Da er det viktig at man beholder de fordelene man har pr. i dag.

LES OGSÅ: Bra for kroppen og konsentrasjonen