Gravekontrakt for 150 millioner

Et Sandefjord-firma har fått anbudet på gravearbeidene på sykehustomta på Brakerøya. Kontrakten har en verdi på rundt 150 millioner.