Klarsignal for nytt sykehus: – Vi er veldig glade og fornøyde

SMØRBLIDE: F.v. prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen, administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, direktør fag Halfdan Aass, klinikkdirektør Drammen sykehus Britt Eidsvoll og direktør for administrasjon og samfunnskontakt Finn Egil Holm.

SMØRBLIDE: F.v. prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen, administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, direktør fag Halfdan Aass, klinikkdirektør Drammen sykehus Britt Eidsvoll og direktør for administrasjon og samfunnskontakt Finn Egil Holm. Foto:

Styret i Helse Sør-Øst godkjente torsdag forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen. Det betyr i realiteten klarsignal for bygging.

DEL

OSLO/DRAMMEN: – Vi er veldig glade og fornøyde i dag. Dermed er også det siste vedtaket nå på plass før vi kan starte byggingen på Brakerøya, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken Helseforetak i en pressemelding.

Sommervoll påpeker at nytt sykehus etableres i et kommunikasjonsknutepunkt med god offentlig kommunikasjon, både med hensyn til nærhet til jernbane og buss. Tomten legger til rette for etablering av gode utearealer med gangstier og grøntareal for både sykehusets pasienter, besøkende, ansatte og byens beboere.

LES OGSÅ: Kraftig effektivisering må til for at sykehuset kan bygges – det bekymrer tillitsvalgte: – Dette blir krevende

– I dette prosjektet legges det til rette for god samhandling med de andre behandlingsstedene i helseforetaket, med andre sykehus og kommunehelsetjenesten, sier Sommervoll videre i meldingen.

Direktøren peker på at Helseparken, som etableres nær sykehuset, legger et godt grunnlag for å understøtte og videreutvikle samarbeidet mellom sykehuset og kommunale helsetjenester, utdanningsinstitusjoner og annen helserelatert næring.

I vedtaket som ble gjort på styremøtet i Oslo torsdag legges det til grunn at prosjektet gjennomføres slik at sykehuset kan tas i bruk før sommeren 2025.

Totalt areal er i forprosjektet 122.000 kvadratmeter. Det er også lagt til rette for en mulig utvidelse av sykehuset med 40.000 kvadratmeter.

Det nye sykehuset i Drammen skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Somatikk og psykiatri blir samlokalisert på det nye sykehuset, og det skal ha stråleterapi.

Prislappen er i underkant av ti milliarder.

Sykehuset på Brakerøya skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik, og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Rivearbeidene på sykehustomta starter til uka. Men arbeidene blir lite synlig i første omgang, siden man starter med å demontere innvendige tekniske anlegg.

Sykehus-fakta

Styret i Vestre Viken HF vedtok forprosjektrapporten i januar 2019.

Styret i Helse Sør-Øst RHF skal vedta den i mars 2019, og vedtaket er i realiteten ja til byggestart.

Parallelt pågår reguleringsprosessen. Reguleringsplanen skal vedtas i Drammen og Lier i september 2019.

Byggestart blir etter planen på senhøsten 2019.

Sykehuset på Brakerøya skal stå ferdig i 2025.

Det vil inneholde:

Somatikk
378 døgnplasser (inklusiv observasjon, intensiv og intermediær) 
23 operasjonsstuer
6 intervensjonsstuer
5 MR
4 CT
173 poliklinikkrom

Psykiatri
167 døgnplasser
16 poliklinikkrom

Artikkeltags