Lege og styremedlem i Vestre Viken: – Hvis legene er slitne på slutten av lange vakter kan det oppstå virkelig farlige situasjoner

Arbeidsmiljøloven brytes i stor stil på sykehusene i Vestre Viken. Styremedlem i helseforetaket, Geir Strømmen slår alarm. – Det er farlig å la leger som er beslutningstakere gå på jobb i halvannet døgn.