Nye legionellautbrudd på sykehuset: - Tiltakene fungerer bra

I november ble det gjort funn av legionellabakterier i 11 av 22 vannprøver på Drammen sykehus. 13. desember ble det fortsatt gjort funn på to tappesteder.