DRAMMEN: – Nå er finansiering i boks. Hele prosjektet vil, slik det er nå, bli på over 10 milliarder kroner. Og det som skjer i 2017 er at det ligger 70 millioner på statsbudsjettet til oppstarten, sier en strålende fornøyd Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre.

Det reviderte statsbudsjettet legges fram i dag, og både Ørmen Johnsen, Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre og Morten Wold fra Frp mener det er en fantastisk stor dag. For alle som hører til Drammen sykehus, for alle de ansatte og alle som har jobbet for dette.

Nå kan de garantere at det blir nytt sykehus i Drammen.

– Hele lånerammen på 8,46 milliarder er godkjent, sier Morten Wold og fortsetter:  

– Vi har klart det vi lovte før valget. Dette er en fantastisk stor dag. Jeg er kjempestolt.

Viktig beslutning

– Dette er kanskje den viktigste beslutningen som er tatt i Drammen i nyere tid. En fantastisk lokasjon for de som skal ha dette som sitt hovedsykehus, sier Trond Helleland og fortsetter: 

– Det har vært en spennende runde for å få det til nå i revidert budsjett. Vi sa at vi skulle få det til, og jeg er veldig glad for at vi lykkes.

Han forklarer at i tillegg til de 70 millionene til oppstarten, så vil det komme store utbetalinger hvert eneste år fram til åpning av nytt sykehus i 2024.

– Dette er virkelig gledelige nyheter. Regjeringen sikrer med dette prosjektets fremdrift, og bekrefter at sykehuset skal stå klart i 2024, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

Behov for nytt sykehus

I en pressemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet sier Bent Høie:

– Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen gir altså 70 millioner i lån i 2017, for å sikre den videre framdriften for sykehuset. I tillegg gis det en låneramme på 8,46 milliarder, som utbetales i perioden 2017–2024.

Ifølge pressemeldingen skal  det etableres stråleterapi og integrerte lokaler for psykiatri på det nye sykehuset.

 

LES OGSÅ: