Sykepleiere avdekket at helsepersonell på akuttmottaket feilet fullstendig på smittevern

Helsepersonell på Akuttmottaket på Drammen sykehus slurver med håndvask og andre smittevernrutiner. Det avdekket to sykepleiere i en masteroppgave, og avdelingssjefen har tatt affære umiddelbart.