Sykepleiere nektes lønnstillegg for masterutdanning: – Demotiverende

Sykepleiere som tar mastergrad skal ikke lenger få lønnstillegg for utdanningen, mener Vestre Viken Helseforetak. – Demotiverende. De ønsker kunnskapen min, men vil ikke betale for den, sier anestesisykepleier Cathrine Tolpinrud.