Bilistene overser tre skilt og havner i byens nye trafikkfelle: – Kan koste deg 4.200 kr

Det er en måned siden politikerne bestemte at Øvre Storgate gjennom parken skulle stenges. Men fortsatt suser bilene forbi tre skilt som forteller at veien nå er gang- og sykkelvei. I tillegg hagler det med parkeringsbøter.