Vurderer sikring i Kjøsterudjuvet

Kommunen drar på befaring til Kjøsterudjuvet for å se om de kan gjøre noe for å hindre nye ulykker.