– Jeg tror Jon Helgheim trenger litt mer informasjon om innvandrere. Frp hater innvandrere, slutt med det, sa en tilhører fra salen.

Buskerud Innvandrerråd hadde invitert til valgdebatt på Fjell bydelshus. Helgheim var blant ordførerkandidatene som møtte for å diskutere integreringspolitikk.

Del på Facebook

Glad i mange innvandrere

Han avviste på det sterkeste at han hater innvandrere:

– Jeg trodde vi var forbi slike beskyldninger. Jeg hater ikke innvandrere. Jeg omgås mange innvandrere, og jeg er veldig glad i veldig mange innvandrere, sa Helgheim.

– Men Frp ser noen problemer vi ønsker å ta tak i. Vi har en annen mening enn de andre partiene, men det vi har blitt kalt rasister for tidligere, foreslås nå av de andre.

Ønsker mottaksstopp

Drammen Frp har programfestet at de ønsker å stanse mottak av nye flyktninger og asylsøkere til byen. Det fikk ikke Helgheim gehør for hos de andre partiene.

– Drammen har løst integreringsutfordringene mye bedre enn Oslo. Vi må ta samfunnsansvar og fortsette å ta imot asylsøkere og flyktninger, sa Johan Baumann, gruppeleder for Høyre.

– Rådmannen har anbefalt hvor mange flyktninger vi bør si ja til å bosette. Da skulle det bare mangle at vi tar imot denne kvoten, mente KrFs førstekandidat, Odd Gusrud.

Mangler kommunale boliger

Jon Helgheim brukte praktiske utfordringer da han argumenterte mot å ta imot flere asylsøkere og flyktninger:

– Vi har tatt imot mange. Drammen har gjort en større innsats enn de fleste andre kommuner i Norge, sa han.

– Nå mangler vi mange kommunale boliger, og da kan ikke vi ta imot flere på en stund.

Bedre integrering på fritiden

Det fikk ordførerkandidat for Venstre, Ulla Nordgarden, til å be Helgheim om å skjerpe begrepsbruken:

– Her synes jeg vi må skille mellom asylsøkere som skal bo i asylmottak, og flyktninger som skal bosettes permanent, sa hun.

Nordgarden var også opptatt av hva man kunne gjøre for å bedre integreringen utenfor skolen og barnehagen.

– Barn med innvandrerbakgrunn og etnisk norsk bakgrunn trenger å være mer sammen på fritiden, sa hun.

– Kanskje trenger vi minoritetsrådgivere ute i bydelene som kan hjelpe dem som synes det er vanskelig å orientere seg blant de frivillige organisasjonene.

Følg valget på dt.no