DRAMMEN: Politikere er kjent for å være uenige med hverandre. Midt i en hektisk valgkampinnspurt er det kanskje ekstra vanskelig for noen å bli enige med kollegene sine.Drammens Tidende samlet de sju førstekandidatene til en minidebatt utenfor Papirbredden. Premisset var enkelt: Politikerne hadde 7–8 minutter på å bli enige om tre saker de sammen skal kjempe for de neste fire årene.

Journalisten: – Vi sier sju til ti minutter. Vi prøver å være litt runde i kantene og hyggelige med hverandre og prøve og samarbeide. Jeg gir ordet til Trond Helleland først.

Trond Helleland (H): – Jeg mener at vi alle står for Ringeriksbanen som er et gigantisk nasjonalt prosjekt, som er veldig viktig for Buskerud. Bedre kollektivtrafikk inn og ut av Buskerudbyen, med flere togavganger til Kongsberg er noe vi burde enes om. Av andre prosjekter er riksvei 23 og tilkoblingen til E18. Vi må få trykk på det og koble til strekningen Dagslett-Linnes til E18.

Rebekka Borsch (V): – Innenfor kollektivtrafikken må vi snakke om hele Buskerud, ikke bare Buskerudbyen. Det blir for smalt med bare Buskerudbyen.

Martin Kolberg (Ap): – Jeg slutter meg til det Trond sier og vi vil også arbeide for flere studieplasser ved Høgskolen. Vi må jo være veldig konkrete. Jeg for min del vil jo si at vi må jobbe veldig for sykehus på Eiker…

Borsch: – Det kan du bare slutte med, det er vi ikke enig om.

Kolberg: – Nei, men hør nå her – vi vil jobbe veldig for realiseringen av sykehus.

Jørund Rytman (FrP): – At det blir et nytt sykehus, det kan vi være enige om.

Kolberg: – Det mener jeg. Men så vet vi – men da skriver du (peker på journalisten) – at det er uenighet om lokaliseringen.

Rytman: – At det faktisk skjer noe!

Per Olaf Lundteigen (Sp): – Det er mange som er enige om at vi skal utvikle Drammen sykehus…

Lena Reitan (SV): (Ler høyt)

Trond Johansen (KrF): – Men skal vi ikke ha byggestart innen fire år?

Lundteigen: – Men du spurte om fellessaker. Det er jo da blant annet E134 gjennom Kongsberg, den må vi jo få fullfinansiert i løpet av perioden, og så håper jeg på at både Hallenskog, Darbu og Steinberg stasjon skal være åpne.

Journalisten: – Hva sier du om det, Rytman?

Rytman: – Det er jo et tankekors at det er dagens regjering som har lagt ned togstasjoner. Men for å begynne med det Trond sa. Vi må løfte Buskeruds veistandard, samferdsel, der er vi på bunn i Norge. Kollektivtrafikken må vi få et bedre tilbud i Buskerud og Drammen. Og nr. 3: Utvikle Høgskolen i Buskerud – og gjøre Buskerud til studentfylket, for akkurat nå er vi på bunn der også.

Borsch: – Alle er enige om at vi må tak i yrkesfagutdanningen og frafall på skolen. Buskerud gjør det ikke godt nok og jeg tror det er ingen her som ikke mener at vi skal jobbe det hardere her, så det kan du vel legge til lista di.

Helleland: – Enig i det, men samtidig har Buskerud hatt en diskusjon for å hindre frafall, gjennom Arbeidsinstituttet.

Kolberg: (Dytter Lena Reitan foran seg). – Nå må Lena få si sitt.

Reitan: – For å følge opp det siste der hadde jeg håpet på at vi kunne blitt enige om å gå sammen og oppheve fireårsregelen for å ta yrkesfagutdanning. Oppland har gjort det med hell, fordi nå blir det flere som prater med karrieresenteret og som ombestemmer seg i løpet av de fire årene. For eksempel at man finner ut at man skal bli rørlegger, kommer inn på VG1 der man skal gå og så kommer man ikke inn på VG2 fordi at retten er brukt opp, og må vente til man er 25 år.

Lundteigen: – Godt forslag!

Helleland: – Det viktigste her, tror jeg, er at vi skal jobbe veldig mot frafallet i videregående skole – virkemidlene kan jeg ikke si ja eller nei til sånn over bordet, det styrer fylkeskommunen. Men jeg er enig i intensjonen.

Johansen: – Det blir jo feil hvis man får inntrykk at vi ikke kjemper mot frafallet. Vi har masse tiltak mot det. Og sykehus – ja, vi må være enige om at man skal få i gang spadetakene og byggingen av sykehus og så videre. Lierstranda-utviklingen – å komme videre der og få avklart innsigelser og lignende, det er veldig viktig for meg. Jeg synes også at vi må et løft på fylkesveiene. Vi har fått en kjempegavepakke fra staten, som vi ikke har penger til. Og i kommuneproposisjonen ligger det en kraftig nedskjæring på penger til fylkesveiene. Der må vi snu totalt om for å komme i gang med fylkesveiene fra 2014.

Lundteigen: – Da må du slutte å skrive sånne kronikker som du gjør, da.

Borsch: – Men da må vi bli enige om hvilke av de tre sakene vi skal løfte.

Reitan: – Men alle har snakket om Ringeriksbanen her. Går det an å si noe mer konkret?

Borsch: – Byggestart 2018.

Reitan: – 2018.

Borsch: – Det sier vel alle, vel?

Rytman: – 2017 (ler).

Helleland: – Nei, men hvis vi kan….

Lundteigen (henvender seg til journalisten): – Nå har det gått 7–8 minutter, så nå må du ta ledelsen, ellers så....

Kolberg: – Det vi blir nødt til her, mine venner, det er å få i gang planleggingen av Ringeriksbanen. Og jeg går inn for at det skal være et nasjonalt prosjekt, der vi skal ha en egen organisasjon…

Journalisten: – Er vi enige om det?

Alle: – Ja.

Journalisten: – Er vi enige om Høgskolen – flere studieplasser?

Alle: – Ja.

Kolberg: – Vi er enige om Høgskolen. Og kollektivsatsningen – og veiene.

Rytman: – Samferdsel er både kollektivtrafikk og veier.

Johansen: – Det er så lettvint å si, som Rebekka sier, at vi må ha kollektivtrafikk i distriktene, men det er altså i byene vi får effekten, det er der vi har krisen.

Borsch: – Men vi trenger ikke å gå så i detalj nå.

Journalisten: – Hva med sykehuset, skal vi komme i gang der?

Borsch: – I den perioden som kommer nå – ja.

Journalisten: – Da har vi klart det.

Alle: (klapper)

Helleland: – Shake hands!

Kolberg (henvender seg til journalisten med pekefingeren løftet): – Det er veldig viktig at du skriver at det er uenighet om hvor sykehuset skal ligge hen. Det passer du på.

Borsch: – Ja, det skriver du.

Politikerne kan altså når de vil. Kanskje vi kan se fram et kollektiv- og veiløft, flere studieplasser på HiBu og spadetak på nytt sykehus i løpet av fire år?

LES MER:

Endelig har Balsharan (19) bestemt seg for å stemme

Har du forsatt ikke bestemt deg for hva du skal stemme? Prøv Velgerhjelper her

Tusenvis har nytt valglokale