DRAMMEN: Torsdag skrev Drammens Tidende om Eva (86) som har ventet på sykehjemsplass i flere måneder. Dette til tross for at hun er sterkt pleietrengende og at kommunen allerede før sommeren lovet at hun skulle få plass.

Den plassen fikk hun imidlertid ikke før saken havnet i media. Fredag gikk Høyres ordfører Tore Opdal Hansen ut og beklaget kommunens håndtering av saken og lovet Eva sykehjemsplass i løpet av noen dager.

– Sånn ønsker vi ikke å ha det i Drammen, sa ordføreren og lovet å gå gjennom rutinene for tildeling av omsorgsplasser i kommunen.

Skyldte på ansatte

Men det er ikke nødvendig mener ordførerens partifelle og leder av Helse-, sosial- og omsorgskomiteen, Sigrid Thielemann som i dag gir de ansatte skylden for at Eva har måttet vente i månedsvis på sykehjemsplassen sin.

– Når jeg leser begrunnelsen fra Drammen kommune, så hadde ikke vi politikere noen mulighet til å oppdage det. Hun har jo ikke hatt muligheten til å klage heller. Og at de har sånne rutiner, det skuffer meg veldig, uttalte Thielemann og la til at hun er skuffet over de administrasjonen i kommunen.

Det har skapt så mange reaksjoner at Johan Baumann, Høyres gruppeleder i Drammen bystyre i dag måtte gå ut og ta avstand fra Thielemanns uttalelse.

– Ikke Høyres syn

«Når det gjelder dagens forsidesak i Drammens Tidende om eldreomsorg er Høyre for det første enig i at ansvaret er politisk, og vi er for det andre klare på at det overordnede ansvaret er vårt og ikke de ansattes», skriver Baumann i et innlegg på Høyres hjemmesider.

Overfor Drammens Tidende utdyper han:

– Uttalelsen står ene og alene for Sigrids regning og representerer helt klart ikke Høyres syn. Vi vet hva det vil si å ta ansvar, og i denne saken er ansvaret vårt. Jeg har snakket med henne på telefon i dag og jeg er glad for at hun nå har innsett det, sier Baumann.

AP: Trenger flere sykehjemsplasser

Men at Baumann nå går ut og tar avstand fra Thielemanns uttalelser, er ikke nok. Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder Masud Gharahkhani. Han etterlyser nok en gang det han mener er hovedutfordringen i Drammen.

– Byen har sviktet i eldreomsorgen. Vi har store utfordringer på dette området, men en politisk ledelse som ikke gjør noe, sier Gharahkhani.

Han mener at tilfellet med Eva ikke er unikt.

– Drammen kommune har strenge kriterier for tildeling av sykehjemsplasser, og dette gjøres for å tilfredsstille Høyre som da kan vise til at det ikke er ventelister, sier Ap-politikeren og legger til:

– Denne saken beviser at Drammen har skjulte ventelister. I Drammen har de eldre blitt kasteballer, sier Gharahkhani og kommer med følgende oppfordring:

– Ordføreren må nok en gang beklage. Denne gang til de ansatte. Deretter bør han brette opp ermene og sette i gang med å bygge flere sykehjemsplasser.

Johan Baumann reagerer kraftig på beskyldningen om skjulte lister.

– Når vi ber om tall fra administrasjonen, så vil vi ha sannheten. Det er en ærlig sak å være uenig om vi trenger flere sykehjemsplasser i Drammen. Men beskyldninger om at vi trikser med tall, reagerer jeg sterkt på, sier Baumann.

SE VIDEO: Ordføren beklager